Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Good Food-Kantine : Label 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 10 september 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het Good Food Kantine-label ingevoerd om grootkeukens te ondersteunen die naar een duurzaam voedselbeheer evolueren.

Het Good Food Kantine-label geeft de weg aan naar een smakelijke, gezonde en gevarieerde voeding die plaatselijk werd geproduceerd met respect voor het leefmilieu, het dierenwelzijn en goede werkomstandigheden van de boer tot op het bord !

Dit label maakt deel uit van de Good Food-strategie : een daadkrachtig overheidsbeleid dat voeding centraal wil stellen in de stadsdynamiek, door het in al haar dimensies te benaderen : economisch, sociaal en milieuoogpunt (cf. www.goodfood.brussels).

Het label werd gecreëerd en wordt beheerd door Leefmilieu Brussel.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De Brusselse grootkeukens in scholen, crèches, rusthuizen, bedrijven, ziekenhuizen, cateringfirma’s, …

Niveau van het label

Het label bestaat uit 3 niveaus die gesymboliseerd worden door vorken. Hoe beter men voldoet aan de criteria, hoe meer vorken men krijgt :

Vorken

Wettelijke verplichtingen

Verplichte criteria

Optionele criteria

1 Vork
Allemaal
Allemaal
-
2 Vorken
Allemaal
Allemaal
45%
3 Vorken
Allemaal
Allemaal
70%

Wettelijke verplichtingen

- de richtlijnen van het FAVV (infra) moeten gerespecteerd worden
- het afval wordt gesorteerd
- communicatie over het gebruik van bioproducten indien certificatie door een onafhankelijke organisatie

Verplichte criteria

- seizoensgroenten
- seizoensfruit
- volledig vegetarisch alternatief
- systeem voor het jaarlijks meten
- min. 1 punt uit de lijst met optionele criteria ‘evenwichtig bord’ (infra)
- een informatiecampagne
- een tevredenheidsenquête
- de herkomst van het fruit en de groenten
- min. 5 biologische producten in de warme maaltijden

Optionele criteria

- milieucriteria : alternatieve maaltijden, Belgische producent, statistieken, seizoensgroenten, …
- voedselverspilling : receptfiches voor elk gerecht, systeem voor het dagelijks opvolgen van de bestelde
  maaltijden, …
- evenwichtig bord : gemiddelde portie vlees, groenten, …
- dranken en nagerechten : kraantjeswater, frisdranken met bio-certificaat en/of eerlijke handel, …
- aanvullend : bijkomende informatiecampagnes, groenten uit de moestuin, …
Bedrag en betaling
Leefmilieu Brussel biedt gratis begeleiding en opleidingen aan kandidaat-kantines.
Procedure
Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 10 september 2021 bij Leefmilieu Brussel ingediend worden (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Afdeling Duurzame consumptie en ecogedrag
Havenlaan, 86c / 3000
10000 Brussel

Joke De Ridder  -  helpdeskkantine@leefmilieu.brussels

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende het Label

Good Food-kantine – Kandidaatsdossier (cf. document op de site van Leefmilieu Brussel, supra).

Betreffende het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV)

- www.favv.be
- PB van 20.02.2020 : Pedagogische activiteiten in scholen
- Schoolkeuken : Maaltijden bereid in de keuken van de school
Datum van de laatste update
14-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links