Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Europese gezondheidsprijs (2020)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De inschrijvingen voor de editie 2020 werden op 16 september afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe editie geüpdatet worden.

De Europese commissie lanceert editie 2020 van de Europese gezondheidsprijs (« 2020 EU Health Award »).

Deze Europese prijs bekroont :
1) de gemeenten met meer dan 30.000 inwoners of de scholen die een positieve impact hebben op hun
    gemeenschap door een gezonde levenswijze bij de kinderen (6-18 jaar) te bevorderen
2) de vzw’s of de crèches en scholen die de vaccinatie van kinderen (0-18 jaar) aanmoedigen

Naast het vieren van hun verwezenlijkingen en hun engagement, sensibiliseert de Europese gezondheidsprijs de essentiële rol die deze actoren spelen bij de versterking van de participatieve democratie en het actieve burgerschap op het gebied van de volksgezondheid.
Toekenningsvoorwaarden
Ontvankelijkheidscriteria

De ingediende praktijken in het kader van de Europese gezondheidsprijs 2020 :
- mogen niet beëindigd zijn voor 1 januari 2017
- mogen beëindigd of lopende zijn op het moment van de lancering van de projectoproep
- moeten gedurende een voldoende lange tijd geïmplementeerd zijn om een positieve impact en verbeteringen
  aan te tonen t.o.v. het beginpunt

Selectiecriteria

De Prijs heeft 2 verschillende luiken : « Gezonde levenswijze » en « Vaccinatie ». Elk luik heeft zijn eigen selectiecriteria (cf. ‘Selection criteria’)

Toekenningscriteria

De toekenningscriteria zijn dezelfde voor de 2 luiken en betreffen o.m. : de relevantie van de actie, de efficiëntie en de impact, de overdraagbaarheid, de duurzaamheid, de innovatie en de creativiteit.

Meer informatie op de webpagina van de Prijs (infra).
Bedrag en betaling
Voor elke categorie van de laureaten, onderverdeeld in 2 thema’s, zullen de 3 eerste deelnemers de volgende prijs ontvangen :
1) 50.000 euro
2) 30.000 euro
3) 20.000 euro

De Prijs zal normaal gezien uitbetaald worden binnen de 45 dagen na ontvangst van de specifieke documenten die aan de winnaars zal gevraagd worden.
Procedure
De aanvragen moeten uiterlijk op 16 september 2020 om 11 uur ingediend worden. Het indienen van de aanvragen gebeurt via de webpagina overeenkomend met het gekozen luik (« Healthy lifestyle » of
« Vaccination »).

De aanvragers worden verzocht hun kandidatuur in het Engels in te dienen om de evaluatieprocedure te vergemakkelijken, maar de andere officiële EU-talen worden tevens aanvaard.
Praktische inlichtingen
Europese commissie

Tot uiterlijk 7 dagen voor de deadline kunnen er vragen gesteld worden via : sante-hpp@ec.europa.eu.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle informatie is beschikbaar op de webpagina van de prijs.
Datum van de laatste update
17-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links