Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Woonzorgcentra (Tubbe-model)
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 16 februari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van een eventuele nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om woonzorgcentra te ondersteunen die het Tubbe-model wensen toe te passen om het welzijn van de bewoners te verbeteren en de motivatie bij de medewerkers te stimuleren.

Tubbe is een organisatie- en managementmodel dat in sommige Zweedse woonzorgcentra wordt toegepast en volgende doelstellingen nastreeft :
- voor de senioren : een aantrekkelijke, aangename en functionele plek, waar zij volop hun leven kunnen
  leiden
- voor het personeel : een fijne, motiverende plaats en een omgeving die de bewoners aanmoedigt om een
  energietandje bij te steken en hun capaciteiten te blijven waarmaken

Het Tubbe-model is gebaseerd op volgende 10 principes :
  1. Autonomie : bevordering van de autonomie en het gevoel van eigenwaarde
  2. Coaching : piramidaal management
  3. Samen beslissen : betrokkenheid van de bewoners bij de beslissingen over de organisatie van hun dagelijks leven
  4. Communicatie : open en duidelijk (voor bewoners en personeel)
  5. Openheid : contact met de samenleving, uitwisselingsmomenten (familie, buurt, handelaars, …)
  6. Potentieel : het benutten van de mogelijkheden, capaciteiten en competenties van de bewoners
  7. Relatiegericht : authentieke contacten tussen bewoners en medewerkers
  8. Respect : respect voor de ander, zijn/haar privéleven en zijn/haar intimiteit
  9. Uniek : erkenning en respect voor het unieke karakter van iedere persoon
  10. Nut : het gevoel om nuttig te zijn
Voor meer details : cf. de publicatie « Een huis waar het goed wonen en werken is » op de site van de KBS (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Woonzorgcentra in het BHG.

Selectiecriteria

- de betrokkenheid van de directie en het beheersorgaan
- de motivatie om een proces te volgen op lange termijn
- de wil om zich vragen te stellen over de huidige functionering en organisatie
- de capaciteit van de directie en het team om diepgaande veranderingen door te voeren
- de cultuur van het woonzorgcentrum die co-constructie mogelijk maakt
- eerdere stappen die getuigen van waarden die aansluiten bij de Tubbe-benadering

Subsidiabele uitgaven

De financiering van een externe coach om met de Tubbe-aanpak aan de slag te gaan.
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 5.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 16 februari 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Bénédicte GOMBAULT  -  Tel 02 549 02 72  -  gombault.b@kbs-frb.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Woonzorgcentra waar het goed leven en werken is – Coaching voor de invoering van het Tubbe-model : relatiegerichte zorg en participatie – Oproep tot kandidaten 2020 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Commentaar
Lancering van de eerste editie van “Tubbe News”, het digitale koppelteken tussen de woonzorgcentra die met Tubbe aan de slag zijn. Deze Nieuwsbrief beoogt ervaringen te delen en informatie aan te reiken.
Datum van de laatste update
22-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links