Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 20 november 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De ministers van Samenleven en Jeugd lanceren de projectoproep ‘Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk’.

Het hoofddoel van deze projectoproep is dat kinderen en jongeren de mogelijkheid moeten hebben te kiezen tussen verschillende jeugdwerkvormen, in eigen buurt of verder weg, ongeacht hun diverse achtergrond.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

De oproep is gericht naar projecten die vorm krijgen in een (boven-)lokaal samenwerkingsverband
tussen minimaal één jeugdvereniging en minimaal één stad of gemeente. Projecten in het BHG kunnen dit ook doen in samenwerking met de VGC.

Beoordelingscriteria

1. De planmatige en doelgerichte aanpak van het project en de geboden garanties voor een kwaliteitsvolle
    uitvoering van het project
2. De opschaalbaarheid of verplaatsbaarheid van de projectresultaten
3. De sterkte van het samenwerkingsverband en samenwerking met andere partners
4. De proportionele verhouding tussen de middelen en de beoogde resultaten van het project

Subsidieerbare kosten

Loon- en werkingskosten (cf. meer details in de oproep, infra).
Bedrag en betaling
Max. 80.000 euro per project voor 2 jaar.
Procedure
Het aanvraagformulier moet uiterlijk op 20 november 2020 digitaal naar integratiebeleid@vlaanderen.be doorgemaild worden (cf. document op de site integratiebeleid, infra).
Praktische inlichtingen
Agentschap Binnenlands Bestuur
Afdeling Gelijke Kansen, Inburgering en Integratie
Herman Teirlinckgebouw (site Thurn & Taxis)
Havenlaan 88, bus 70
1000 Brussel

integratie@vlaanderen.be - www.integratiebeleid.vlaanderen.be

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Kennis en beleid, Transversaal en Internationaal
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
1000 Brussel
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep “Verbindingsambassadeurs voor het jeugdwerk” (cf. document op de site van integratiebeleid, supra).
Datum van de laatste update
23-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links