Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
BeTalky : projectoproep 2021-2022
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 20 januari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert op initiatief van minister Sven Gatz, bevoegd voor de Promotie van de Meertaligheid in het BHG, de projectoproep ‘BeTalky’.

Deze oproep beoogt projecten te honoreren die ontmoeting en dialoog stimuleren tussen de Brusselaars met als doel de sociale cohesie te versterken.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties in het BHG die op het vlak van meertaligheid een maatschappelijke meerwaarde realiseren in o.m. onderwijs, werk, cultuur, jeugd, sport en welzijn.

Selectiecriteria

- initiatieven die de ontmoeting en de dialoog tussen Brusselaars, die verschillende (thuis)talen spreken,
  bevorderen
- opzetten van samenwerkingsverbanden
- aandacht voor kwetsbare en moeilijk te bereiken doelgroepen
- er moeten min. 2 talen aan bod komen waarvan tenminste 1 het Nederlands, Frans of Engels is

Meer details over deze criteria in de tekst van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Budget : 200.000 euro

Bedrag

Subsidiebedrag : max. 90% van de totale kost van het project met een max. van 30.000 euro per project.

Betaling

- een eerste schijf van 80% na goedkeuring van het project
- een tweede schijf van 20% na goedkeuring van het financieel verslag
Procedure
Het volledige projectvoorstel moet uiterlijk op 20 januari 2021 ingediend worden via talk@betalky.brussels (cf. aanvraagformulier op de site betalky.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Iris Tower
Sint-Lazarusplein
1210 Sint-Joost-ten-Node

srafi@gov.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site betalky.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep BeTalky 2021-2022 (cf. document op de site van betalky.brussels, supra).
Datum van de laatste update
21-01-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links