Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Digitale Lente 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 juli 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « Digitale Lente ».

Deze wedstrijd heeft als doel verschillende acties die technologie promoten bij jongeren en het grote publiek gedurende drie dagen samen te brengen in Brussel.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Rechtspersonen (verenigingen – organisaties) en natuurlijke personen.

Project

De voorgestelde activiteit moet binnen één van de volgende gebieden/thema’s vallen :
- gaming
- VR
- digitale inclusie
- kunst en digitaal
- audiovisueel
- andere (te specifiëren in het kandidaatsdossier)

Het project kan bestaan uit een animatie, een voorstelling, een demonstratie, een tentoonstelling, een spel, een participatieve workshop, enz. (face-to-face of hybride).

Evaluatiecriteria

De projecten zullen geëvalueerd worden op grond van volgende criteria :
- de kwaliteit van het project
- de technische haalbaarheid
- de combinatie met andere activiteiten
Bedrag en betaling
Budget voor alle laureaten : 60.000 euro.
Procedure
Het kandidaatsdossier moet uiterlijk op 31 juli 2021 bij visit.brussels ingediend worden (cf. document op de site van visit.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
visit.brussels
Afdeling Events Prijsvraag voor Digitale Lente-projecten
Koningstraat, 2-4
1000 Brussel

Aude LEMANS - Tel 02 548 04 69 - info@printempsnumerique.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van visit.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Digitale Lente 2021 – Deelnemingsreglement (cf. document op de site van visit.brussels, supra).
Datum van de laatste update
02-08-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links