Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Duurzame en inclusieve toeristische initiatieven : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit, Groene ruimten, Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 24 september 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De regering van het BHG lanceert een projectoproep om de ontwikkeling van duurzame en inclusieve toeristische initiatieven te ondersteunen.

Deze oproep, die deel uitmaakt van het herstelplan van visit.brussels, heeft een viervoudige doelstelling :
1. het aantal duurzame en inclusieve initiatieven in het BHG stimuleren en verhogen
2. financiële steun verlenen aan de operatoren die bij dit initiatief betrokken zijn
3. zich gunstig opstellen ten opzichte van de door de WTO (World Tourism Organization) en de VN (Verenigde
    Naties) vastgestelde doelstellingen op het gebied van duurzaam toerisme (www.unwto.org)
4. het BHG promoten en positioneren als een duurzame en inclusieve bestemming
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze oproep staat open voor zowel de openbare als de private sector :
- Toeristische accommodaties
- Hotels en restaurants
- De culturele sector
- Musea en toeristische attracties
- Evenementenlocaties
- Organisatoren van evenementen
- Organisatoren van rondleidingen
- Reisbureaus voor inkomend toerisme/incoming/DMC
- PCO's

Thema’s

De projecten moeten onder de volgende thema’s vallen :
- de ontwikkeling van een duurzaam toeristisch initiatief : groene ruimten, duurzame voeding, zachte en
  actieve mobiliteit, circulaire economie, …
- de ontwikkeling van een initiatief voor inclusief toerisme : inclusie van LGBTQIA+-personen en personen met
  een handicap, gendergelijkheid, sociale mix

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de overeenstemming tussen het project en de prioritaire doelstellingen van deze oproep
- de originaliteit van het project
- client centricity
- de uitstraling van Brussel
- de duurzaamheid
- de haalbaarheid van het project

Subsidiabele uitgaven


- de aankoop/het verhuur van goederen en diensten van derden en onderaannemers die nodig zijn voor de
  uitvoering van de projectactiviteiten
- de investeringskosten (licentie, softwareabonnement, …)
- de personeelskosten (consultant, uitzendkracht, …)
Bedrag en betaling
Budget

visit.brussels beschikt voor deze projectoproep over een totaalbudget van 500.000 euro.

Bedrag

De ondersteuning bedraagt min. 2.000 euro en max. 20.000 euro.

Betaling

- een eerste schijf van 80% bij de ondertekening van de subsidieovereenkomst
- het saldo van 20% bij goedkeuring van het verantwoordingsdossier
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 24 september 2021 bij visit.brussels ingediend worden (cf. online formulier op de site van visit.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Visit.brussels (Brussels Agentschap voor Toerisme)
Koningstraat, 2-4
1000 Brussel

Tel 02 513 89 40 - sustainableprojects@visit.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van visit.brussels.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Oproep tot het indienen van projecten voor de ontwikkeling van duurzame en inclusieve toeristische initiatieven (cf. document op de site van visit.brussels, supra).
Datum van de laatste update
27-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links