Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Crea.brussels : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 september 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Staatssecretaris voor Economische Transitie, Barbara Trachte, lanceert de projectoproep « Crea.brussels » om Brusselse ondernemingen te ondersteunen die actief zijn in de culturele en creatieve sector.

Deze projectoproep wordt beheerd door de NV ST’ART (cf. fiche ST’ART).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- rechtspersonen : ZKO, KMO, autonome VZW
- natuurlijke personen en zelfstandigen

Ontvankelijkheidscriteria

De projecten moeten aan volgende cumulatieve voorwaarden voldoen :
* Gericht zijn op economische activiteiten in de vorm van een product of een dienst
* Behoren tot één van de volgende domeinen :
   - museumactiviteiten
   - architectuur
   - ambachten
   - podiumkunsten
   - digitale kunsten
   - plastische kunsten
   - film
   - design
   - uitgave
   - videospelletjes
   - mode en textiel
   - muziek
   - erfgoed en tuinen
   - fotografie
   - productie van inhoud voor radio, platforms of televisie

Selectiecriteria

- economische en financiële haalbaarheid
- originaliteit en innovatie
- impact en visie

Subsidiabele uitgaven

De acties moeten prioritair uitgevoerd worden tussen 1 januari 2022 en 31 december 2022 en de uitgaven moeten strikt verband houden met de realisatie van het kandidaatsproject :
- ontwikkeling, productie of verbetering van een idee of een bestaand prototype
- valorisatie van de werktijd
- materiaal en investeringen
Bedrag en betaling
Budget editie 2021 : 500.000 euro.

Financiële steun : min. 15.000 en max. 30.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2021 bij de NV ST’ART ingediend worden (cf. vragenlijst op de site van ST’ART, infra).
Praktische inlichtingen
ST’ART SA
Barastraat, 175
1070 Anderlecht

Mevr. Aurélie DELANOTE  -  aurelie.delanote@start-invest.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site van ST’ART.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Crea.brussels – Creatiebeurzen voor de culturele en creatieve sector (cf. Reglement op de site van ST’ART, supra).
Datum van de laatste update
01-10-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links