Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Circulaire Economie : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Huisvesting, Mobiliteit, Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
Het ING Fonds lanceert een nieuwe projectoproep om initiatieven te ondersteunen die de vaardigheden en de beroepen van de circulaire economie versterken met het oog op een optimaal gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Komen in aanmerking voor deze projectoproep :
- vzw’s, buurtcomités, informele groepen, individuen, kleine ondernemingen, …
- scholen en andere onderwijsinstellingen, opleidingscentra, …
- de sector van de sociale economie

Partnerschappen met overheidsinstellingen en commerciële bedrijven worden sterk aangemoedigd.

Ontvankelijkheidscriteria

- doel
- sociale en milieu-impact
- maatschappelijke innovatie
- plaats
- thema’s
- stadia van de levenscyclus
- meerwaarde
- partnerschappen
- maturiteit en tijdsschema
- haalbaarheid
- budget
- coherentie

Selectiecriteria

- versterking van de competenties en verhoging van het aantal jobs
- relevante, duurzame en meetbare impact
- innovatief karakter op maatschappelijk niveau
- duurzaamheid en verankering van het project in de sector
- voorbeeldfunctie en potentieel hefboomeffect
Bedrag en betaling
Budget : 250.000 euro

Financiële ondersteuning : 5.000 tot 25.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 19 mei 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Bekendmaking selectie : 20 oktober 2021.
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
ING Fonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Alexandrine GOESSENS  -  Tel 02 549 61 84  -  goessens.a@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
ING Fonds, voor een meer Circulaire Economie – Oproep 2021 : cf. Selectiecriteria en vorige laureaten op de site van de KBS (supra).
Datum van de laatste update
23-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links