Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Sterker op school : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 5 mei afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Rode Neuzen Fonds lanceert de projectoproep « Sterker op school » om krachtige en innoverende projecten te ondersteunen die de schoolgaande jeugd beter in hun vel en in hun hoofd doen voelen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Bestaande organisaties die in Vlaanderen of Brussel actief zijn en een aanbod hebben voor Nederlandstalige scholen (kleuter, lager of middelbaar onderwijs) op gebied van fysiek, mentaal of sociaal welbevinden.

Scholen zelf kunnen geen project indienen, maar zullen na de selectie wel de kans krijgen om op de geselecteerde projecten in te tekenen, met voorrang aan de geregistreerde Rode Neuzen scholen.

Selectiecriteria

Het project zal beoordeeld worden op basis van volgende criteria :
- het project wil het welbevinden van de leerlingen bevorderen op school, op mentaal, fysiek en/of sociaal vlak
- de impact van het initiatief op de doelgroep is aantoonbaar
- er is een evaluatie voorzien waarvan de methode wordt omschreven
- het project kan van start gaan in de loop van het schooljaar 2020-2021
- het project is repliceerbaar
- het project voorziet in de participatie van de leerlingen
- het dossier toont aan hoe het project concreet uitgerold zal worden (tijdslijn, doelgroep, …)
Bedrag en betaling
Bedrag

Financiële ondersteuning : tot 20.000 euro per organisatie.

Betaling

- een eerste schijf van 75% bij de ondertekening van de overeenkomst
- het saldo na goedkeuring van het evaluatieverslag
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 5 mei 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

De resultaten van de selectie zullen op 29 mei 2020 bekendgemaakt worden.
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Rode Neuzen Fonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Victoire DIERYCK  -  Tel 0476 3 241 29  -  dieryck.v@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2020 : “Sterker op school” (cf. Folder en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
10-09-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links