Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Globaal Veiligheids- en Preventieplan (2021-2024) : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp


De projectoproep werd op 28 juni 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2021-2024.

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) is een strategisch document dat maatregelen bevat die uitgevoerd moeten worden om de veiligheid in het BHG te versterken : het legt vier overkoepelende doelstellingen vast, verdeelt de maatregelen onder in negen thema’s en bestrijkt het werkveld van alle sectoren, gaande van de vroegtijdige preventie van probleemverschijnselen tot slachtoffer- en daderbegeleiding.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Het project moet uitgaan van een vzw, met uitzondering van de verenigingen die het lokaal buurt- en preventieplan van een gemeente beheren en al steun krijgen van BPV of die in 2021 voor hetzelfde doel een subsidie krijgen van BPV.

Subsidiabele maatregelen

Om in aanmerking te komen voor financiering, moeten de projecten van de verenigingen een antwoord bieden op één van de volgende maatregelen :
- Fysieke en psychische integriteit van mensen
- Polarisering en radicalisering
- Drugs en verslavingen
- Mensenhandel en mensensmokkel
- Mobiliteit en verkeersveiligheid
- Milieu en overlast
- Smokkel en fraude
- Crisisbeheer en veerkracht

Cf. meer details betreffende de maatregelen en de daarmee samenhangende maatregelen in de tekst van de projectoproep (infra).

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
* Statuten en documentatie
* Pertinentie van het project
* Kwaliteit van de aspecten aangaande projectbeheer
* Kwaliteit van de inhoud van het project
* Contextuele aspecten
* Extra troeven :
   - eerdere financiering van een project door BPV, met een positieve beoordeling
   - positieve beoordeling van een eerdere samenwerking geformuleerd door een overheid

Voor meer details : cf. Bijlage 2 van de projectoproep (infra).

Subsidiabele uitgaven

Er wordt een tegemoetkoming voorzien in de werkings- en personeelskosten en in de ontwikkeling van ondersteunende instrumenten voor de uitvoering van het project.
Bedrag en betaling
Budget 2021 : 3,5 miljoen euro

Budgettaire ramingen : max. 150.000 euro per project.

De selectie gebeurt op basis van de projecten die het best aan de maatregelen beantwoorden, tot de beschikbare kredieten uitgeput zijn.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 28 juni 2021 bij BPV ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site van BPV, infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Preventie & Veiligheid
de Lignestraat, 40
1000 Brussel

Tel 02 507 99 11  -  info@bpv.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van BPV.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Globaal Veiligheids- en Preventieplan – Projectoproep 2021 (cf. document op de site van BPV, supra).

Globaal Veiligheids- en Preventieplan 2021-2024 : cf. document op deze webpagina van BPV.
Commentaar
Voor een algemeen overzicht van de subsidiërende overheden en subsidies inzake « Veiligheid en Preventie » in het BHG, cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor :
- « Veiligheid en preventie in het BHG »
- « De strijd tegen het radicalisme in het BHG »

Cf.de rubriek « 6e Staatshervorming » voor de oprichting van de « ION Brussel Preventie & Veiligheid ».
Datum van de laatste update
29-06-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links