Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Globaal Veiligheids- en Preventieplan (2017-2020) : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid
Voorwerp

Bericht BPV

Gezien de huidige gezondheidscrisis, en het einde van onze projectoproepcyclus, is de herlancering in 2020 enkel bestemd voor de winnende projecten van 2018 en 2019, zodat zij hun activiteiten kunnen verderzetten.

We doen er alles aan om de organisatie van een nieuwe projectoproep - voor iedereen - op een later tijdstip mogelijk te maken.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep in het kader van de uitvoering van het Globaal Veiligheids- en Preventieplan voor de periode 2017-2020.

Het Globaal Veiligheids- en Preventieplan (GVPP) is een strategisch document dat maatregelen bevat die uitgevoerd moeten worden om de veiligheid in het BHG te versterken : het legt vijf overkoepelende doelstellingen vast, verdeelt de maatregelen onder in tien thema’s en bestrijkt het werkveld van alle sectoren, gaande van de vroegtijdige preventie van probleemverschijnselen tot slachtoffer- en daderbegeleiding.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep 2020 is enkel bestemd voor de laureaten in 2018 en 2019.

Uit te voeren maatregelen

De verenigingen worden verzocht mee te werken aan de volgende maatregelen :
- Aantasting van de menselijke integriteit
- Polarisering en radicalisering
- Drugs en verslavingen
- Mensenhandel en mensensmokkel
- Mobiliteit en verkeersveiligheid
- Milieu en overlast
- Financiële criminaliteit en cybercriminaliteit
- Crisisbeheer en veerkracht

Cf. meer details betreffende de maatregelen en de daarmee samenhangende maatregelen in de tekst van de projectoproep (infra).

Ontvankelijkheids- en wegingscriteria


De projecten zullen geëvalueerd worden op basis van volgende criteria :
- Statuut en documentatie
- Relevantie van het project
- Efficiëntie en doeltreffendheid
- Contextuele aspecten
- Diverse : partnerschappen, transversale aanpak, diagnose, …

Voor meer details : cf. Bijlage 2 van de projectoproep (infra).

Subsidiabele uitgaven

Er wordt een tegemoetkoming voorzien in de werkings- en personeelskosten en in de ontwikkeling van ondersteunende instrumenten voor de uitvoering van het project.
Bedrag en betaling
Budget 2017 - 2020 : 9 miljoen euro.

De kandidaturen zullen behandeld worden in de volgorde waarin zij aankomen totdat de kredieten opgebruikt zijn.
Procedure
De aanvraag voor de verderzetting van het project moet uiterlijk op 5 juni 2020 bij BPV ingediend worden (cf. aanvraagformulier voor de verderzetting op de site van BPV, infra).
Praktische inlichtingen
Brussel Preventie & Veiligheid
de Lignestraat, 40
1000 Brussel

Tel 02 507 99 11  -  info@bpv.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van BPV.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Globaal Veiligheids- en Preventieplan – Projectoproep 2020 (cf. info op de site van BPV, supra).

Commentaar
Voor een algemeen overzicht van de subsidiërende overheden en subsidies inzake « Veiligheid en Preventie » in het BHG, cf. de rubriek « Synoptische tabellen » voor :
- « Veiligheid en preventie in het BHG »
- « De strijd tegen het radicalisme in het BHG »

Cf.de rubriek « 6e Staatshervorming » voor de oprichting van de « ION Brussel Preventie & Veiligheid ».
Datum van de laatste update
14-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links