Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Label « Diervriendelijke gemeente » : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Hygiëne en openbare netheid
Voorwerp
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep voor de toekenning van de label
« Diervriendelijke gemeente ».

Deze label beoogt gemeenten te ondersteunen die initiatieven verwezenlijken ter verbetering van het dierenwelzijn.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De 19 gemeenten van het BHG.

Criteria om het label te behalen

Om het label « Diervriendelijke gemeente » te behalen moet de gemeente aan minstens 7 van de volgende criteria voldoen :
 1. De aanstelling van een gemeentelijke ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van de dierenwelzijnswetgeving
 2. Een aanspreekpunt voor dierenwelzijn binnen de politiezone
 3. Het creëren of ontwikkelen van een vrije ruimte voor honden
 4. Een diervriendelijk beleid voor zwerfkatten
 5. De toekenning van een premie om huiskatten te steriliseren (cf. fiche)
 6. Het beheer 24/7 van rondzwervende, verloren gelopen of achtergelaten dieren
 7. Informeren en sensibiliseren van de burgers
 8. De toegang voor huisdieren op bepaalde plaatsen
 9. Vuurwerkverbod
 10. De organisatie van evenementen op het gebied van dierenwelzijn
 11. De toepassing van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de niet-naleving van het verbod op het gebruik van vuurwerk en, zo nodig, van knalvuurwerk
 12. De ontwikkeling van een dierenwelzijnsrubriek op de gemeentelijke website
Bedrag en betaling
Subsidiebedrag per geselecteerd project : max. 7.000 euro (max. 4.000 euro per criterium).
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 mei 2021 bij Leefmilieu Brussel ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site van Leefmilieu Brussel, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Departement Dierenwelzijn
Havenlaan, 86c / 3000
1000 Brussel

sub@leefmilieu.brussels  -   www.leefmilieu.brussels  -  www.clerfayt.brussels
Wettelijke en reglementaire bronnen
Aangezien het een facultatieve subsidie betreft, bestaat er geen specifieke reglementaire tekst.
Datum van de laatste update
12-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links