Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Buitenspeeldag 2021
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De aanvraag voor de 14e editie werd op 22 februari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe editie geüpdatet worden.


De Vlaamse overheid organiseert op woensdag 21 april 2021 de 14e editie van “Buitenspeeldag”.

Het initiatief “Buitenspeeldag” beoogt Brusselse kinderen en jongeren te stimuleren om buiten te spelen en te sporten (in hun onmiddellijke woonomgeving) en gebruik te maken van de publieke ruimte.

Omdat de +12-jarigen hard getroffen zijn door de coronamaatregelen, is er deze keer extra aandacht voor jongeren vanaf 12 jaar.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Verenigingen en organisaties in het BHG (liefst in samenwerking met de lokale besturen).

Deelnamevoorwaarden

- De vereniging en/of organisatie organiseert op de Buitenspeeldag tussen 13u00 en 17u00 actieve speel-en/of
  sportactiviteiten in de openbare ruimte en in de onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren
- De Buitenspeeldag is opvallend en nadrukkelijk aanwezig in de gemeente/stad via een lokale communicatie-
  en promotiecampagne
- De vereniging en/of organisatie gebruikt in alle communicatie het centrale logo en de beeldvorming van de
  Buitenspeeldag
- De vereniging en/of organisatie beschikt over de nodige toelatingen om gebruik te maken van de openbare
  ruimte
- De vereniging en/of organisatie verzekert de deelnemers aan de Buitenspeeldag via de hiervoor gebruikelijke
  eigen polis burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen
- De vereniging en/of organisatie brengt de gemeente officieel op de hoogte van haar deelname aan de
  Buitenspeeldag
- De vereniging en/of organisatie respecteert de algemene deelnamevoorwaarden van de Buitenspeeldag
Bedrag en betaling
De VGC- sportdienst en jeugddienst voorzien het volgende :
- ondersteuning bij het uitwerken van activiteiten
- algemene communicatie via Brusselbaar.be/Sportinbrussel.be, de Facebookpagina's en op Buitenspeeldag.be
- opmaak van een gezamenlijke flyer/affiche
- aanvraag basismateriaal bij uitleendienst + logistieke ondersteuning
- inschrijving activiteiten bij Bataljong
- verzekering voor deelnemende kinderen (geen beroepskrachten) bij ISB
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 22 februari 2021 per email bij de Jeugddienst van de VGC ingediend worden.
Praktische inlichtingen
Vlaamse Gemeenschapscommissie
Sport- en Jeugddienst
Emile Jacqmainlaan, 135
1000 Brussel

Manon DEFOER  -  manon.defoer@vgc.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op volgende sites :
- brusselbazaar
- buitenspeeldag
- isb vzw
Wettelijke en reglementaire bronnen
De Buitenspeeldag is een initiatief van Nickelodeon en de Vlaamse Overheid.
Datum van de laatste update
23-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links