Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Diensten voor palliatieve verzorging en nazorg: werkingssubsidies
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschapscommissie
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Franse gemeenschapscommissie verleent, binnen de perken van de kredieten, werkingssubsidies aan erkende diensten voor palliatieve verzorging en nazorg.

Een dienst voor palliatieve verzorging en nazorg is een ambulante dienst die gericht is op de ontwikkeling en de verbetering van de palliatieve verzorging en nazorg.

De diensten voor palliatieve verzorging en nazorg bestaan uit de interdisciplinaire hulp en bijstand die thuis of buiten de ziekenhuisomgeving verstrekt worden om beter in te spelen op de fysieke, psychische en morele behoeften van de patiënten die terminaal ziek zijn alsook van hun omgeving.

Een dienst voor palliatieve verzorging en nazorg voert de volgende (deel)opdrachten uit :
1° op verzoek van de patiënt of van zijn vertegenwoordiger, in samenspraak met zijn behandelende geneesheer en onder meer het ziekenhuisteam en het coördinatiecentrum, alle zorgen en diensten thuis regelen om de continuïteit van de zorgen en diensten te verzekeren, alsook de bewaking vierentwintig uur op vierentwintig, zeven dagen op zeven
2° in nauwe samenwerking met de behandelende geneesheer en het coördinatiecentrum, palliatieve zorgen en nazorg regelen en verstrekken
3° in nauwe samenwerking met de behandelende geneesheer, psychosociale en psychiatrische opvang verzekeren die een terminale patiënt behoeft alsook de ondersteuning van zijn omgeving
4° de theoretische of praktische opleiding, de voortgezette opleiding off het toezicht van de beroepsmensen of vrijwilligers die niet tot de dienst behoren en de terminale patiënten en hun omgeving moeten behandelen of ondersteunen, ingang doen vinden en verzekeren

Er worden 5 categorieën diensten palliatieve verzorging en nazorg ingevoerd, in functie van het aantal en van het type vervulde opdrachten :
1° De dienst categorie 1 voert opdracht 4° uit
2° De dienst categorie 2 voert de opdrachten 3° en 4° uit
3° De dienst categorie 3 voert de opdrachten 2° en 3° uit
4° De dienst categorie 4 voert opdracht 1° uit
5° De dienst categorie 5 voert alle opdrachten uit

Met werkingssubsidies wordt bedoeld : alle uitgaven die niet afgeschreven kunnen worden (salarissen, vormingen, consumptiegoederen, ...).

Een dienst voor palliatieve verzorging en nazorg kan subsidies krijgen voor personeels-, opleidings- en werkingskosten.
Praktische inlichtingen
Contact :

Franse Gemeenschapscommissie
Dienst Gezondheid – Diensten voor palliatieve verzorging en nazorg
Paleizenstraat, 42
1030 Brussel

Vivette TSBOGNI  -  Tel 02 800 84 02  -  vtsbogni@cocof.irisnet.be
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
26-05-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links