Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Energiepack 2021 : energetische investeringen in de sociale sector
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Gebouwen, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verleent, binnen de perken van de beschikbare begrotingskredieten, energiepremies aan organisaties van de sociale sector in het BHG.

De energiepremies worden beheerd door Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor milieu en energie van het BHG.

De Energy Advisors van Bruxeo begeleiden (gratis) de Brusselse socialprofit (non-profit) ondernemingen die energie willen besparen en/of willen investeren in duurzame energieproductie.
Toekenningsvoorwaarden
Organisaties

De VZW’s en de gemeenschapsdiensten die door een overheidsinstantie beheerd worden (gemeentelijke crèche of school, rusthuis van een OCMW, …) waarvan de ruimten :
- een 100% professionele bestemming hebben en in het BHG gevestigd zijn
- zich in een gebouw bevinden van minstens 10 jaar oud
- waarvoor een coaching door Bruxeo werd uitgevoerd

Werken

De werken omvatten de levering en plaatsing van de uitrusting of van de systemen om energie-efficiëntie van het gebouw te verbeteren.

Lijst van de subsidieerbare werken :
1. Energiemonitoring
2. Luchtdichtheid
3. Isolatie (Warmwaterleidingen – Toegang van gebouwen)
4. Collectieve en industriële voorzieningen
5. Warmte (installaties)
6. Koude (afdichting)
7. Klimaatregeling en koeling
8. Verlichting
9. Groendak

Voor meer details : cf. pag. 6-10 en de tabel in bijlage van de Gids (infra).
Bedrag en betaling
Het bedrag van de investeringssteun wordt berekend op het bedrag van de werken, alles inbegrepen, en wordt uitgedrukt als percentage van de factuur voor de subsidieerbare werken :
- VTE’s < 50 : 40% van de factuur
- VTE’s ≥ 50 : 30% van de factuur

Steunbedrag : min. 1.000 euro en max. 15.000 euro incl. alle belastingen.
Procedure
De aanvraag (steunbelofte – betaling) moet uiterlijk op 31 december 2020 bij Leefmilieu Brussel ingediend worden (cf. formulier op de site van Bruxeo, infra).
Praktische inlichtingen
Leefmilieu Brussel
Pack Energie
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan, 86 C/3000
1000 Brussel

packenergie@leefmilieu.brussels  -  Site Leefmilieu Brussel

Bruxeo Energie
Congresstraat 37-41
1000 Brussel

Energy Advisors   -  Tel 02 210 53 03  -  energie@bruxeo.be

Alle inlichtingen, documenten en formulieren zijn beschikbaar op de site van Bruxeo.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Voorwaardengids 2020 – Investeringssteun voor KMO’s en non-profits in het BHG (cf. document op de site van Bruxeo, supra).
Datum van de laatste update
12-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links