Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Samenwerkingsverbanden Cultuur en Onderwijs
Subsidiërende overheid
Franse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp
De Regering van de Franse Gemeenschap lanceert een projectoproep om de samenwerkingsverbanden tussen cultuur en onderwijs te versterken.

Het doel van deze oproep is om, via samenwerkingsovereenkomsten, de organisatie van activiteiten te ontwikkelen die leerlingen in contact brengen met culturele en artistieke sectoren.
Commentaar
Indien u nadere inlichtingen wenst over deze subsidie, kan u de Franse versie van de fiche raadplegen.
Datum van de laatste update
26-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links