Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Erasmus+: Mobiliteit in de jeugdsector (KA1)
Subsidiërende overheid
Europese Unie
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Instellingen van openbaar nut, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra, Vennootschap met sociaal oogmerk, Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Internationale samenwerking, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp
De Europese unie lanceert een nieuwe projectoproep inzake mobiliteitsacties van jongeren en jeugdanimators in het buitenland voor onderwijs en beroepsopleiding in het kader van het programma « Erasmus+ » / kernactie 1.

« Erasmus+ » is het programma van de Europese Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport voor de periode 2021-2027 (cf. programmafiche, infra).

Kernactie nr 1 (KA1 / Key Action KA1 in het Engels) beoogt de leermobiliteit van individuen in het buitenland te bevorderen.

Er kunnen 3 soorten projecten gefinancierd worden :
1) Uitwisseling van jongeren (informele leerprogramma met ateliers, debatten, rolspellen, enz.)
2) Mobiliteitsprojecten van jeugdanimators (uitvoeren van activiteiten zoals seminaries, opleidingen,
    studiebezoeken of andere)
3) De activiteiten voor jongerenparticipatie (activiteiten buiten het formele onderwijs en opleiding om de
    deelname van jongeren aan het democratisch leven aan te moedigen, te bevorderen en te vergemak-
    kelijken)

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 120-163 (infra).
Toekenningsvoorwaarden
Elke publieke of private organisatie van een programmaland kan een aanvraag voor financiering indienen.

Bovendien kunnen groepen jongeren die actief zijn in de jeugdsector, maar niet noodzakelijk in het kader van een jeugdorganisatie, een financiering vragen.

Aantal partners te vinden (*) : minstens 1 partner voor het onthaal van jongeren
- uit 1 ander « programmaland », dat coördinator mag zijn
- of uit 1 van de « partner-buurlanden van de EU » (regio’s 1 tot 4), die enkel partner mogen zijn, geen
  coördinator
Cf. lijst met de betrokken landen in de Programmagids, pag. 32-35 (infra).

(*) Deze voorwaarde is niet nodig voor nationale « activiteiten voor jongerenparticipatie » (infra) die door één deelnemende organisatie kan uitgevoerd worden.

Andere voorwaarden :

 
Uitwisseling
van jongeren

Mobiliteit van

jeugdanimatoren 

Activiteiten voor jongerenparticipatie

Looptijd van de activiteiten
5-21 dagen
(reisduur niet inbegrepen)

2 dagen tot 2 maanden
(reisduur niet inbegrepen)

infra
Leeftijd
13-30 jaar
Geen leeftijdsbeperking

13-30 jaar, maar minimaal 1 jongere van 18-30 jaar (de wettelijke vertegenwoordiger)

In aanmerking komende deelnemers
16-60 jongeren
Maximum 50 (waaronder ev. opleiders, facilitators)
Minimaal
4 jongeren
Soort project
transnationaal
transnationaal
Nationaal of transnationaal


De totale looptijd van het project (voorbereiding en evaluatie inbegrepen) bedraagt 3 tot 24 maanden.

De aanvragen van de acties die voor deze projectoproep in aanmerking komen, worden geëvalueerd op basis van volgende criteria :
- relevantie, onderbouwing en impact van het project
- kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering van het project
- kwaliteit van het projectbeheer

Voor meer details : cf. Programmagids, pag. 120-163 (infra).
Bedrag en betaling
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het gastland, van het aantal deelnemers en van de soorten activiteiten.

Voorbeelden van subsidiabele kosten :
- reizen naar het buitenland
- organisatorische ondersteuning / projectbeheer
- ondersteuning voor inclusie (personen met een beperking)
- uitzonderlijke kosten (visa, verblijfstitels, inentingen, medische attesten, garantie indien gevraagd door het
  Agentschap)
- voorbereidende bezoeken en andere

Voor meer details, cf. Programmagids (infra) :
- pag. 132-135 (uitwisseling van jongeren), 145-148 (jeugdanimatoren), 158-163 (jongerenparticipatie)
- pag. 260-268 (financiële regels voor het gehele programma)

Procedure
Beheer

Deze subsidie wordt op Vlaams niveau beheerd door de vzw Youth in Action (JINT).

Net zoals voor de andere mobiliteitsactiviteiten hebben geaccrediteerde organisaties toegang tot een snellere procedure

Cf. rubriek “Procedure” in de programmafiche (infra).

Termijn voor het indienen van aanvragen

- 11 mei 2021 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 augustus en 31 december 2021
  (NB De geaccrediteerde projecten moeten uiterlijk op 1 augustus 2021 aanvangen)
- 5 oktober 2021 om 12 uur voor projecten die aanvangen tussen 1 januari en 31 mei 2022
  (NB De geaccrediteerde projecten moeten uiterlijk op 11 mei 2021 ingediend worden)
Praktische inlichtingen
Gedecentraliseerde agentschap

JINT vzw
Grétrystraat, 26
1000 Brussel

Tel 02 209 07 20  -  jint@jint.be  -  www.jint.be

Brulocalis - Vereniging Stad & Gemeenten van Brussel


De leden van Brulocalis (gemeenten en OCMW’s van het BHG) die geïnteresseerd zijn in deze projectoproep kunnen een beroep doen op de cel Europese projecten voor begeleiding bij het tot stand brengen van Europese projecten. Gelieve een e-mail te sturen naar het contactpunt voor al uw vragen of voor meer informatie.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Alle inlichtingen (Oproep, Programmagids, …) zijn terug te vinden in de programmafiche « Erasmus+ ».
Commentaar
Betekenis van de gebruikte termen in dit programma

- Jongeren: personen in de leeftijdsgroep 13 – 30 jaar
- Jeugdanimatoren: professionelen of vrijwilligers die tussenkomen in het niet-formeel onderwijs en
  die jongeren aanmoedigen in hun persoonlijke ontwikkeling (sociaal, educatief, professioneel)

Partnerschappen

Volgende site kan het zoeken naar partners vergemakkelijken (enkel in het engels) :
Otlas (www.salto-youth.net) -  (cf. inschrijving Houffalize).
Datum van de laatste update
27-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links