Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Preventie Schoolverzuim (PSV) : projectoproep 2021-2024
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 juni 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep in het kader van het Programma Preventie Schoolverzuim (PSV).

Doelstellingen en ambities van het PSV :
- projecten uitwerken met het oog op de bevordering van en de medewerking aan de schoolinschakeling van
  de leerlingen door de strijd tegen schooluitval, absenteïsme, geweld en asociaal gedrag
- de openstelling van de school of het centrum voor alternerend leren naar de wijk, en dan meer bepaald door
  de ontwikkeling van projecten onder leiding van externe actoren te bevorderen
- een samenwerkings- en netwerkdynamiek uitwerken tussen de onderwijsinstellingen, de centra voor
  alternerend leren en de lokale en de supralokale actoren in de strijd tegen het schoolverzuim
- een projectdynamiek creëren binnen de onderwijs- of gelijkgestelde instelling via de ontwikkeling van het
  project door de directie en het pedagogische team

Deze projectoproep wordt beheerd door de Dienst Scholen van Perspective.brussels.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De lagere en middelbare scholen van alle netten en de centra voor alternerend leren in het BHG.

Specifieke doelstellingen

De projecten moeten aan één of meerdere van de volgende drie specifieke doelstellingen beantwoorden :
1. Het pedagogische engagement van de kinderen en van de jongeren ondersteunen en aanmoedigen
2. De psychosociale capaciteiten van de kinderen en van de jongeren ontwikkelen en hun welzijn versterken
3. Een vlottere transitie realiseren op cruciale overgangsmomenten in de schoolloopbaan

Gemeenschappelijke kenmerken van de projecten


De projecten mogen niet in de plaats komen van bijzondere activiteiten die al door de onderwijsinstelling worden georganiseerd en de activiteiten :
- moeten gratis zijn voor de begunstigden
- mogen de lesuren niet vervangen
- worden georganiseerd door de directie en het pedagogisch team van de betrokken instelling

Selectiecriteria

- de overeenstemming van het project met de specifieke doelstellingen en de gemeenschappelijke kenmerken
  die door de projectoproep worden nagestreefd
- de toestand van de onderwijsinstelling m.b.t. het schoolverzuim van haar schoolpopulatie
- de sociaaleconomische situatie van de schoolpopulatie in de onderwijsinstelling
Bedrag en betaling
Budget 2021-2024 : 6 miljoen euro.

Bedrag

Vergoedingen voor noodhulpprestaties voor duidelijk omschreven opdrachten

- studenten tot 18 jaar : 14 euro
- universiteitsstudenten : 16 euro
- docenten en animators : 27 euro
- experts en opleid(st)ers : 40 euro

Kosten voor acties in het pedagogisch kader van het project en die rechtstreeks verband houden met de doelstellingen ervan

Deze kosten mogen niet meer dan 4 % van de begroting voor de vergoedingen bedragen en worden slechts in volgende gevallen in acht genomen :
- de kosten voor de aankoop van klein materiaal en uitrustingen
- de verplaatsingskosten

Betaling


De subsidie zal in 4 schijven uitbetaald worden :
- 1 tot 3 (2021 – 2022 – 2023) : voorschot van 30%
- 4 (2024) : saldo van 10%
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 30 juni 2021 bij de Dienst Scholen van Perspective.brussels ingediend worden (cf. kandidaatsdossier op de site van perspective.brussels, infra).
Praktische inlichtingen
Perspective.brussels (Brussels Planningsbureau)
Dienst Scholen
Programma Preventie Schoolverzuim van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PSV-BHG)
Naamsestraat, 59
1000 Brussel

Mevr. Pascale LABIAU  -  Tel 0498 94 44 00  -  plabiau@perspective.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van Perspective.brussels.

Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep van het BHG « Preventieprogramma tegen schoolverzuim (PSV) » September 2021 – Juni 2024 (cf. document op de site van Perspective.brussels, supra).
Datum van de laatste update
01-07-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links