Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Week van de Mobiliteit 20201
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Mobiliteit, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 7 mei 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, ter gelegenheid van de Week van de Mobiliteit, een projectoproep om scholen en gemeenten aan te moedigen om duurzame mobiliteitsinitiatieven uit te werken, om mensen aan te moedigen om alternatieven voor individueel wagengebruik uit te proberen en leerlingen, ouders en leerkrachten aan te moedigen om zich op een actieve manier te verplaatsen, en dit zowel onderweg naar school als tijdens schoolactiviteiten.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze projectoproep is gericht tot alle kleuter-, lagere en secundaire scholen in het BHG, van alle netten.

Ideeën voor acties

- alternatieven ontwikkelen voor individuele verplaatsingen met de auto
- een ontmoeting organiseren met de ouders over duurzame en actieve mobiliteit
- educatieve uitstappen organiseren waarbij de verschillende verplaatsingswijzen worden uitgetest en
  geanalyseerd
- team-buildingsactiviteiten organiseren rond het thema duurzame en actieve mobiliteit
- animaties en sensibiliserende acties organiseren met als thema duurzame mobiliteit en de voordelen van
  de Stad 30
- een beloningsactiviteit organiseren voor al wie dagelijks te voet of met de fiets naar school komt
- een (intrascholen) wedstrijd organiseren rond duurzame en actieve mobiliteit
- de openbare ruimte anders gebruiken

De projecten moeten gedurende de Week van de Mobiliteit 2021 (van 16 t/m 22 september 2021) gerealiseerd worden.

Subsidiabele uitgaven

- materiaal voor de verspreiding van informatie of sensibilisering
- pedagogisch materiaal
- huur van materiaal voor een activiteit
- animaties
- allerlei uitrustingen (fluohesjes, helmen, kaarten, fluo armbanden, …)
Bedrag en betaling
Globaal budget voor deze projectoproep : 60.000 euro

Subsidiebedrag per project : in functie van het aantal geselecteerde projecten.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 7 mei 2021 bij de Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid van Brussel Mobiliteit ingediend worden (cf. formulier op de site van Brussel Mobiliteit, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Mobiliteit
Directie Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat, 80/1
1035 Brussel

Mevr. Lore VANTOMME  -  Tel 02 204 12 29  -  svp@gob.brussels

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van Brussel Mobiliteit.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep « Week van de Mobiliteit 2021 » (cf. oproep op de site van Brussel Mobiliteit, supra).
Datum van de laatste update
10-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links