Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Een Jong en Levendig Gewest : projectoproep 2021-2022
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert, in het kader van de bevordering van het (inter)nationale imago van het BHG, een nieuwe projectoproep om sportclubs te ondersteunen die duurzaam investeren in de sportopleiding van jongeren, en verenigingen een duwtje in de rug geven als ze projecten uitwerken die binnen het BHG vorm krijgen en die de stad aangenamer en levendiger maken via sportbeoefening.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- sportclubs, die lid zijn van een erkende sportfederatie, die gevestigd zijn op het grondgebied van het BHG
  en die Brusselaars jonger dan 21 jaar begeleiden of opleiden
- andere sportactoren, die opgericht zijn als rechtspersoon of feitelijke vereniging zonder winstoogmerk,
  die gevestigd zijn op het grondgebied van het BHG en een project hebben dat, via sport, bijdraagt tot de
  versterking van het imago van het Gewest

Selectiecriteria

A. Bijdrage van de organisatie aan de uitstraling van het Gewest
1. Deelname aan de competitie en organisatie van evenementen
2. Sportieve prestaties
3. Labels, prijzen, onderscheidingen
4. De bevordering van de sociale samenhang en van gelijke kansen
5. Het imago van de organisatie (gebaseerd op de voorbije twee jaren)
B. Kwaliteit van het door de ingediende project en mediatieke impact / verslaggeving in de media
6. De overeenstemming van het project met de doelstellingen van de oproep
7. Aantal, verscheidenheid, kwaliteit en opvolging van de voorgestelde initiatieven
8. Partnerships, krachtenbundeling en vernieuwing
9. De communicatiestrategie van de organisatie
10. Een verantwoord en geloofwaardig budget

Subsidiabele uitgaven

- huur en huurlasten
- promotie- en publicatiekosten
- administratieve kosten
- verplaatsings- en vervoersonkosten
- vergoeding van derden en onderaannemers, honoraria, hulppersoneel
Bedrag en betaling
Bedrag

 • Initiatieven van clubs/verenigingen die in de officiële plaatselijke competitie actief zijn met minder dan 50 betrokken jongeren :
  - met lokale tot zelfs gewestelijke uitstraling : tot 5.000 euro
  - met bovenlokale uitstraling (interregionaal, nationaal of internationaal) : tot 10.000 euro
 • Initiatieven van clubs/verenigingen die in de officiële competitie actief zijn met meer dan 50 betrokken jongeren :
  - met lokale tot zelfs gewestelijke uitstraling : tot 10.000 euro
  - met bovenlokale uitstraling (interregionaal, nationaal of internationaal) : tot 20.000 euro
 • Bovenlokale, regionale of transversale projecten, die op middellange of op lange termijn de werking betreffen van één enkele amateurclub en/of dit niveau overstijgen, en/of een specifieke investering betreffen en/of een belangrijke impact hebben op meerdere sportverenigingen, zullen dossier per dossier geëvalueerd worden waarbij de vaststelling van het toegekende bedrag zal gebeuren door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zullen elk afzonderlijk worden geëvalueerd; de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal over de bedragen beslissen
 • Projecten van voetbal-, basketbal- of hockeyclubs die in Brussel actief zijn in één van de nationale divisies of in één internationale competitie aantreedt, zullen dossier per dossier geëvalueerd worden waarbij de vaststelling van het toegekende bedrag zal gebeuren door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zullen elk afzonderlijk worden geëvalueerd; de Brusselse Hoofdstedelijke Regering zal over de bedragen beslissen
Betaling

- 80% bij de kennisgeving
- 20% na goedkeuring van de bewijsstukken
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 31 mei 2021 bij Brussels International ingediend worden (cf. elektronisch formulier op de site van Brussels International, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussels International
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Mevr. Anne-Lise Janssens - Tel 02 800 36 11 - Bi.fin@sprb.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van Brussels International.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep “Een Jong en Levendig Gewest” – Seizoen 2021-2022 (cf. Reglement op de site van Brussels International, supra).
Commentaar
Lijst met de gesubsidieerde projecten voor het seizoen 2020-2021 : PB van 14.10.2020 van het Kabinet R. Vervoort.
Datum van de laatste update
07-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links