Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Discriminatiebestrijding op de werkvloer en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Werkgelegenheid, Gelijke kansen (diversiteit, discriminatie, discriminatie, integratie, burgerschap, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 maart 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De laureaten : www.clerfayt.brussels.


De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een nieuwe projectoproep om concrete en innoverende acties ter bestrijding van discriminatie op de werkvloer en ter bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt in het BHG te ondersteunen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De plaatselijke besturen en private verenigingen.

Beoogde projecten

- projecten voor sensibilisering en/of informatie i.v.m. discriminatie op de werkvloer of concrete en
  vernieuwende acties ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt
- vernieuwende projecten voor de werkgelegenheid van laaggeschoolden of personen met een
  migratieachtergrond
- projecten ter bevordering van diversiteit in openbare/private ondernemingen

Voor meer details : cf. pag. 4 van de Projectoproep (infra).

Looptijd van het project

Het project kan ten hoogste voor 12 maanden een subsidie ontvangen.

Selectiecriteria

- de overeenstemming met de doelstellingen van het gewestelijk beleid
- de overeenstemming met de specifieke doelstellingen van de projectoproep
- de praktische en budgettaire haalbaarheid
- het vernieuwend karakter van het project
- de mogelijke impact op de tewerkstelling in het BHG
- de kwaliteit van eventueel voorgenomen partnerships

Voor meer details : cf. pag. 8-9 van de Projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Budget projectoproep : 750.000 euro.

Minimaal subsidiebedrag per geselecteerd project : 5.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 31 maart 2021 bij Brussel Economie en Werkgelegenheid ingediend worden (cf. aanvraagformulier op de site van BEW, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid
Directie Werkgelegenheidsbeleid
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

Tel 0497 / 45 93 48  -  werkgelegenheid@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van BEW.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2021 « Discriminatiebestrijding op de werkvloer en bevordering van diversiteit op de arbeidsmarkt » (cf. Reglement op de site van BEW, supra).
Datum van de laatste update
25-10-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links