Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Duurzaam waterbeheer in de familiale landbouw : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Internationale samenwerking
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds Elisabeth en Amélie lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die een verantwoord waterbeheer in de familiale landbouw mogelijk maken.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Projectpromotor

Elke Belgische organisatie die werkt met lokale partners en hen bij elke fase van het project betrekt.

Selectiecriteria


De projecten moeten aan volgende criteria beantwoorden :
- concrete (en ev. vernieuwende) oplossingen bieden voor problemen m.b.t. verantwoord waterbeheer
  en toegang tot water in de familiale landbouw
- veerkracht bij klimaatverandering ontwikkelen door de nadruk te leggen op het behoud van water
- met een geïntegreerde benadering van ontwikkeling en van het beheer van de waterrijkdommen werken
- een aspect voeding en bewustmaking voor water en het milieu voorzien
- beantwoorden aan een behoefte van de gemeenschappen en de cultuur en de plaatselijke realiteit
  respecteren
- geschikte materialen en technieken gebruiken, aangepast aan de plaatselijke realiteit
- rekening houden met genderaspecten
- een hefboom- en katalysatoreffect hebben
- een meetbare invloed hebben op de doelgroep, zowel voor de huidige als de toekomstige generaties
- de aanwezigheid van watervoorraden moet bekend zijn
- passen in het beleid van de lokale overheid inzake waterbeheer
- duurzaam zijn
- …

Voor meer details : cf. pag. 3-4 van de projectoproep (infra).
Bedrag en betaling
Financiële tussenkomst per geselecteerd project :
- kleinere projecten : max. 10.000 euro
- grotere projecten : 10.000 tot 40.000 euro

De ondersteuning van het Fonds Elisabeth en Amelie moet min. 20% van het totale budget van het project bedragen en er moeten externe bijdragen zijn voor ten minste 10% (financiële bijdragen van de Belgische organisatie, mobilisatie van lokale middelen zoals contributies, opbrengsten, kredieten, …).

De KBS zal voor de geselecteerde projecten een overeenkomst opstellen met de begunstigden.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 1 april 2021 ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de website van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Elisabeth en Amélie
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Edith VERSTRAETEN  -  Tel 02 549 03 72  -  verstraeten.e@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Betreffende de projectoproep

Projectoproep Elisabeth en Amélie (Fonds Elisabeth en Amélie) : ontvankelijkheids- en selectiecriteria 2021 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).

Betreffende de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De « Zorg voor toegang en duurzaam beheer van water en sanitaire voorzieningen voor iedereen » betreft de zesde doelstelling van Agenda 2030 voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (infra).

Verenigde Naties : De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen [Doelstelling 6]
Datum van de laatste update
02-04-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links