Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Sociale innovatie : projectoproep 2019
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening
Voorwerp

De projectoproep voor de Nederlandstalige organisaties werd op 22 januari 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van een nieuwe projectoproep geüpdatet worden (te bevestigen).


Het Fonds Urban Innovation Lab lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die op zoek gaan naar nieuwe actiemethodes en die bijdragen aan de noodzakelijke sociale stedelijke vernieuwing en ontwikkeling.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Organisaties, actief in het BHG, die creatief en sociaal ondernemend zijn en die maatschappelijk een verschil willen maken.

Selectiecriteria

De oproep richt zich tot nieuwe opstartende initiatieven ofwel bestaande initiatieven die willen doorgroeien of vernieuwen. De projecten moeten in het BHG uitgevoerd worden en aan volgende criteria beantwoorden :
- sociale cohesie
- innovatief, stedelijk karakter inzake inhoud
- experimenteel karakter
- duurzaam karakter
- multidisciplinair karakter

Cf. meer details in de Selectiecriteria (infra).

Subsidiabele uitgaven

De financiële steun moet :
- betrekking hebben op uitgaven voor investeringen in materiaal of in immateriële noden die rechtstreeks
  verbonden zijn met het project
- binnen de 12 maanden na de ondertekening van het partnerschapsakkoord gebruikt worden
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : 5.000 euro tot 20.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 22 januari 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. elektronisch kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Urban Innovation Lab
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Dhr. Sven LENAERTS  -  Tel 02 549 02 66  -  lenaerts.s@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Urban Innovation Lab – Projectoproep 2019 – Selectiecriteria (cf. document op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
06-02-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links