Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Veiligheid van kinderen in en rond de schoolomgeving : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp

De projectoproep werd op 25 mei 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds Dominique De Graeve lanceert jaarlijks een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die een betere veiligheid van kinderen van 0 tot 12 jaar in het verkeer, in en rond de schoolomgeving, nastreven.

De oproep wordt alternerend in de Vlaamse Gemeenschap en in de Franse Gemeenschap gelanceerd.

In 2021 richt de oproep zich tot initiatieven in de Vlaamse Gemeenschap.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle kleuterscholen, lagere scholen en ouderverenigingen van de verschillende netwerken van de VG alsook alle organisaties die in hechte samenwerking met hen projecten rond verkeersveiligheid ontwikkelen.

Initiatief

Om in aanmerking te komen voor financiële ondersteuning moet het initiatief :
- werken rond sensibilisatie en vorming
- ontwikkeld worden via lokale partnerschappen tussen de verschillende actoren die zich inzetten voor
  de veiligheid van kinderen (infra)
- uitgevoerd worden tijdens het schooljaar 2020-2021

Selectiecriteria

- kleinschaligheid
- concrete en praktische aanpak van het thema
- creatieve en dynamische benadering van het thema
- actieve deelname en betrokkenheid van de verschillende actoren (ouders, kinderen, scholen, buurtbewoners,
  gemeentebesturen, politie, …)
- voorbeeldfunctie
- continuïteitsgaranties (langere termijnvisie over verkeersveiligheid
Bedrag en betaling
Financiële steun : 5.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 25 mei 2021 ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de website van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Dominique De Graeve
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Ilse De Keyser - Tel 02 549 03 70 - dekeyser.i@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Dominique De Graeve – Oproep 2021 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Commentaar

Datum van de laatste update
26-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links