Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Openbare ruimte (inrichting of renovatie) : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Groene ruimten, Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp
Het Fonds Suzanne en Louise MATELART lanceert een projectoproep ter ondersteuning van projecten die betrekking hebben op de renovatie of de inrichting van kleinschalige openbare ruimten op maat van de buurt, waarbij zowel gezelligheid als de aanwezigheid van een kunstwerk vooropstaan.

Het Fonds heeft als doel in het BHG openbare plaatsen – pleinen, rotonden, parken en tuinen – op te frissen en te herwaarderen door de creatie, de aanleg of de renovatie van die publieke ruimten, en door er kunstwerken te installeren die getuigen van onze rijke Belgische cultuur.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De oproep is vnl. gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Buurtverenigingen komen tevens in aanmerking mits het project wordt voorgesteld of goedgekeurd door de gemeentelijke overheid of een instelling die verantwoordelijk is voor de groenvoorziening, de openbare ruimten, parken en tuinen.

Selectiecriteria

- het erfgoedaspect is de leidraad van het project
- de factor gezelligheid
- de modelwaarde van het project (leidt het bv. tot een positieve verandering, tot andere projecten,
  tot het kopiëren ervan door anderen, …)
- de kwaliteit van de uitvoering van het project (maatstaf is o.m. de precisie en de betrouwbaarheid van
  het financieel plan, de haalbaarheid van de timing, de evaluatie en de controle op de voortgang van
  het project, …)
- de graad van duurzaamheid van het project (toegankelijkheid van het ontwerp, mogelijkheid tot publicaties
  en studies, verbeteringen teweeggebracht door de nieuwe inrichting, …)
- de actualiteitswaarde van het project (mogelijkheid tot het organiseren van een tentoonstelling,
  het verschijnen van een publicatie, ...)
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 20.000 euro (voor 1 of meerdere projecten).
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 9 november 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Suzanne en Louise MATELART
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Hélène de FABRIBECKERS  -  Tel 02 549 02 00  -  defabribeckers.h@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Suzanne en Louise Matelart : projectoproep (cf. Nota en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
29-01-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links