Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Prijs Bruocsella 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Stedenbouw - Ruimtelijke ordening, Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 6 maart 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Collectief van mecenas-bedrijven Bruocsella van Prométhéa lanceert de « Prijs Bruocsella 2020 » om projecten te ondersteunen die bijdragen tot het behoud en de verbetering van de stedelijke omgeving in het BHG.
Toekenningsvoorwaarden
Begungstigden

De prijs richt zich tot alle projectverantwoordelijken, ongeacht de juridische vorm : vzw, feitelijke vereniging, coöpératieve vennootschap, bvba, …

Subsidiabele projecten

- blijvende projecten die verband houden met erfgoed en stedenbouw in het BHG
- projecten m.b.t. de creatie, de renovatie, de opwaardering, het behoud van al dan niet bestaande elementen
- initiatieven in openlucht, zichtbaar en / of bruikbaar voor iedereen

Selectiecriteria

- impact (op het erfgoed en de verbetering van de stedelijke omgeving, bijdrage voor het algemeen belang, …)
- haalbaarheid (garantie door de projectverantwoordelijke)
- relevantie (van het project, de doelstellingen, …)
- noodzakelijke vergunningen (eigenaars, overheidsdiensten, …)
- budget (volledig overzicht van de inkomsten en de uitgaven)
- hefboomeffect (noodzakelijke aanvulling voor de uitvoering van het project)
- opbouw (planning, inzet medewerkers, uitgaven in elke stap, …)
- realiseerbaar binnen een termijn van max. één jaar na de overhandiging van de Prijs

Voor meer details : cf. art. 5 van het reglement (infra).
Bedrag en betaling
Laureaat : 22.000 euro bestemd om het project concreet uit te voeren.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 6 maart 2020 bij Prométhéa ingediend worden (cf. kandidatuurdossier op de site van Prométhéa, infra).
Praktische inlichtingen
Prométhéa vzw
Barastraat, 175
1070 Anderlecht

Tel 02 513 78 27  -  bruocsella@promethea.be

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de site van Prométhéa.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Prijs Bruocsella van Prométhéa (cf. Wedstrijdreglement op de site van Prométhéa, supra).
Datum van de laatste update
11-03-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links