Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Kinderen met minder kansen : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
De Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen ten gunste van kinderen die minder kansen hebben gekregen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Elke groep of vereniging die activiteiten voor kinderen organiseert en die in het BHG actief is.

Selectiecriteria

Het project moet aan volgende voorwaarden voldoen :
- als doelgroep hebben : kinderen van het BHG die minder kansen gekregen hebben
- creatief zijn
- een ‘sneeuwbaleffect’ hebben
- …
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 10.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 12 mei 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Paul, Suzanne, Renée Lippens
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Hélène de Fabribeckers  -  Tel 02 549 02 00  -  defabribeckers.h@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Stichting Paul, Suzanne, Renée Lippens – Projectoproep 2021 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
30-03-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links