Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Zorgen warmer maken : Prijs 2021
SubsidiŽrende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp
Het Fonds Gert NoŽl lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te bekronen die de zorgen warmer maken dankzij informatieverstrekking, luisterbereidheid en begeleiding van de patiŽnt en zijn familie.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- ziekenhuis
- het zorgnetwerk : omvat alle actoren die een rechtstreekse band hebben met het ziekenhuis zoals de
† instellingen voor middellang of lang verblijf, de thuiszorg, dagziekenhuizen, revalidatiecentra, vzwís die
† betrokken zijn bij het dagdagelijks leven van de patiŽnten en hun families.

Selectiecriteria

Preselectie

Er wordt een preselectie doorgevoerd op basis van volgende criteria :
- de startdatum van het project (voor 01/01/2019 voor de Prijs Gert NoŽl en voor 01/01/2021 voor de
† twee Ruggesteunen)
- het dossier toont duidelijk aan dat het project werd opgezet in de ziekenhuisomgeving of in het zorgnetwerk
- het stappenplan en het gedetailleerd financieel plan
- de omschrijving van het project
- de uiteenzetting van de gebruikte evaluatiemethode
- het project beantwoordt aan de geest van het Fonds Gert NoŽl
- Ö

Selectie

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de overeenstemming van het project met de geest van het Fonds Gert NoŽl
- de vernieuwende en originele aanpak van het project
- de impact van het project op patiŽnten en zijn naasten
- het multiplicatoreffect van het project
- de integratie van het project in de instelling of het zorgnetwerk
- de duurzaamheid van het project
- de impact van een eventuele financiŽle steun van het Fonds op het project
- Ö
Bedrag en betaling
Laureaat : 30.000 euro.

Ruggesteun voor een recent opgestart project : 10.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 29 september 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Gert Noël
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Victoire DIERYCK  -  Tel 02 549 02 44  -  dieryck.v@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Gert NoŽl Ė Prijs 2021 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
14-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links