Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Scholen Switch - lager en secundair onderwijs : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 19 oktober 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Prins Filipfonds lanceert een projectoproep om de scholen uit het lager en secundair onderwijs aan te moedigen om uitwisselingen te organiseren met scholen uit de andere Gemeenschappen.

Deze projectoproep beoogt aan leerlingen, leerkrachten en directies de kans te geven om hun talenkennis te verdiepen en hun cultuur te verruimen, door elkaars achtergrond te ontdekken.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Alle scholen uit het lager en secundair onderwijs (algemeen, technisch, beroeps- en bijzonder onderwijs).

Thema’s

In 2020 kunnen de scholen facultatief kiezen voor één van de volgende thema’s :
- Ondernemingszin stimuleren
- Een leefbare planeet voor iedereen

Projecten

- virtuele uitwisselingen
- uitwisselingen tussen leerlingen met ontmoetingsmomenten
- uitwisselingen tussen leerkrachten en directies

Selectiecriteria

- het aantal effectieve ontmoetingsdagen / ev. overnachtingen in de andere Gemeenschap
- de kwaliteit van het project
- de evenwichtige betrokkenheid van beide scholen
- de originaliteit van het samenwerkingsproject / gezamenlijk resultaat of product
- de kwaliteit van de voorbereiding, de geplande uitvoering, de opvolging en de evaluatie
Bedrag en betaling
- virtuele uitwisselingen tussen leerlingen : tot 500 euro
- uitwisselingen tussen leerlingen met ontmoetingsmomenten : tussen 500 en 2500 euro
- uitwisselingen tussen leerkrachten en directies : tot 500 euro
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 19 oktober 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Prins Filipfonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Sarah REYNE  -  Tel 02 549 61 56  -  reyn.s@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Prins Filipfonds – “Scholen switch” : Uitwisselingen scholen – lager en secundair onderwijs : Oproep 2020
« Verbondenheid over de taalgrenzen heen » (cf. Oproepreglement en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
20-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links