Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Sociale en democratische ondernemingen – Inclusieve digitale transitie : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sociale ondernemingen
Materie(s)
Werkgelegenheid, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 20 september 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert een projectoproep voor projecten die de digitale kloof tegengaan en die ondernemingen en hun werknemers en, bij uitbreiding, de Brusselse bevolking ondersteunen in de digitale transitie ondersteunen.

Doelstellingen van deze projectoproep :
- bijdragen tot het herstel en de overgang van de Brusselse economie met het oog op het behoud en de creatie
  van werkgelegenheid voor de Brusselse werknemers
- een ambitieus, transversaal en inclusief digitaal transitiebeleid voeren
- via maatwerk inspelen op de noden van de meest kwetsbare doelgroepen
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

VZW’s en ondernemingen die actief zijn in het kader van het sociaal en democratisch ondernemerschap in het BHG.

Soorten projecten

De projecten moeten betrekking hebben op de volgende thema’s :
1. Opleidingen over de nieuwe technologieën
2. De strijd tegen de digitale kloof
3. Digitale inclusie

Voor meer details : cf. pag. 5 van de Projectoproep (infra).

Selectiecriteria


De projecten moeten aan volgende criteria beantwoorden :
- de toegepaste methodologie
- het inclusieve karakter van het project
- de bruikbaarheid van de competenties en ervaring van het projectteam
- de voorbeeldwaarde / overdraagbaarheid van het project
- de levensvatbaarheid van het project / Potentieel voor het creëren van economische waarde
- de tewerkstelling van personen en/of behoud van activiteiten
- de aanwending van de subsidie

Voor meer details : cf. pag. 8-9 van de Projectoproep (infra).

Subsidiabele uitgaven

De personeelskosten en de werkingskosten.
Bedrag en betaling
Budget : 600.000 euro.

Financiële ondersteuning : 80.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 20 september 2021 bij BEW ingediend worden (cf. formulier kandidatuurstelling op de site van BEW, infra).
Praktische inlichtingen
Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Brussel Economie en Werkgelegenheid (BEW)
Iris Tower
Sint-Lazarusplein, 2
1035 Brussel

werkgelegenheid@gob.brussels

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de site van BEW.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep 2021 : Sociale economie ter ondersteuning van de inclusieve digitale transitie van ondernemingen, werknemers en burgers in het BHG (cf. Reglement op de site van BEW, supra).
Datum van de laatste update
21-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links