Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Milieugebonden en duurzame investeringen : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 15 oktober 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Hoogveld Fonds lanceert een projectoproep voor verenigingen die, naast hun reguliere werking, willen investeren in milieubesparende, duurzame ingrepen die binnen hun gewone jaarmiddelen niet aan bod kunnen komen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Verenigingen in het BHG en Vlaanderen.

Thema’s

De projecten moeten maatschappelijk vernieuwend zijn en de investeringen moeten bijdragen tot één of meer van volgende aspecten :
- energiebesparing
- gebruik van hernieuwbare energie
- duurzame mobiliteit
- waterbesparing of -zuivering

Subsidiabele kosten

Aankoop of installatie van materialen, infrastructuurwerken, …
Bedrag en betaling
Financiële steun : 5.000 tot 10.000 euro
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 15 oktober 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Hoogveld Fonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Sarah REYN  -  Tel 02 549 61 56  -  reyn.s@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Hoogveld Fonds – Projectoproep 2020 (cf. Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
19-10-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links