Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Veiligheid en sociale initiatieven in het voetbal : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Preventie en veiligheid, Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 11 februari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds Jo Vanhecke lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de veiligheid en de sociale cohesie in het voetbal.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- voetbalclubs
- overkoepelende voetbalorganisaties
- vzw’s, stichtingen, verenigingen met een link met voetbalveiligheid

Projecten

Deze projectoproep wil kansen creëren om preventief en innovatief aan de slag te gaan om de veiligheid rond het Belgische voetbal nog performanter te maken :
- bannen van pyrotechnisch materiaal in en rond het stadion
- het comfort van de supporters verbeteren
- efficiënte opvolging van de Coronaregels
- het voorkomen van en sneller opsporen van racisme en discriminatie
- betere communicatie met de supporters
- het moderniseren van het ticketbeheer
- supportersstromen in het stadion
en dit door technologische of digitale toepassingen te ontwikkelen of door het voorstellen van een innovatieve aanpak.

Het initiatief moet in 2021 uitgevoerd worden.

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- de meerwaarde van het initiatief
- de mogelijke impact en het vernieuwende karakter van het initiatief
- de duurzaamheid van het initiatief (impact op langere termijn)
- de betrokkenheid van de doelgroep bij het initiatief
- de toepasbaarheid/overdraagbaarheid van het initiatief
- de duidelijkheid en verantwoording van begroting en planning
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 20.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 11 februari 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. elektronisch kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Bekendmaking van de selectie : 30 april 2021
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Jo Vanhecke
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Ann De Mol  -  Tel 02 549 02 64  -  demol.a@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Jo Vanhecke – Projectoproep 2021 (cf. document op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
12-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links