Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs : schooljaar 2020-2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 januari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Stichting Koningin Paola lanceert een projectoproep voor de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2020-2021.

Deze Prijs wordt uitzonderlijk georganiseerd en richt zich op het basis- en secundair onderwijs van de 3 gemeenschappen.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Deze Prijs wordt toegekend aan leerkrachten of schoolteams die zich in de uitoefening van hun beroep bijzonder hebben onderscheiden rekening houdend met de uitzonderlijke situatie van de coronacrisis.

Initiatieven

Bijzondere aandacht zal gaan naar initiatieven die inzonderheid :
- erin slagen de kansen van de meest kwetsbare leerlingen te vergroten
- vermogen aangetoond hebben om zich aan te passen aan nieuwe situaties
- uitblinken door hun origineel karakter
- creatief omgaan met infrastructuur en organisatie
- streven naan het bereiken van alle leerlingen
- de noden van de leerlingen en gezinnen capteren
- aanspreekbaar en toegankelijk zijn voor alle ouders en alle leerlingen
- aangepaste communicatielijnen uitwerken
- de opportuniteiten van de samenwerking met andere organisaties benutten
- kwetsbare leerlingen ondersteunen en begeleiden in de school
- differentiëren in de nieuwe context
- de digitale vaardigheden aanscherpen
- het zelfstandig werken van de leerlingen aanmoedigen
- specifieke methodieken en instrumenten ontwikkelen
- een blijvende bijdrage tot de onderwijsvernieuwing vormen en in andere scholen verspreid kunnen worden
Bedrag en betaling
De eerste prijs heeft een waarde van 6.500 euro en de eervolle vermeldingen worden beloond met respectievelijk 4.000 euro en 2.500 euro.
Procedure
Het inschrijvingsformulier moet uiterlijk op 31 januari 2021 per email naar de Stichting Koningin Paola verstuurd worden (cf. kandidaatsdossier op de site van de Stichting Koningin Paola, infra).
Praktische inlichtingen
Stichting Koningin Paola
Slegerslaan, 356, bus 17
1200 Brussel

Tel 02 762 92 51  -  info@sk-fr-paola.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de Stichting Koningin Paola.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2020-2021 (cf. Reglement en Folder op de site van de Stichting Koningin Paola, supra).
Datum van de laatste update
02-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links