Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Koningin Paolaprijs Focus Aarde 2020-2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 30 april 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Stichting Koningin Paola lanceert een projectoproep voor de Prijs Focus Aarde 2020-2021.

Deze Prijs bekroont jaarlijks de beste geïntegreerde proeven (GIP) en vakoverschrijdende groepsprojecten (BuSO en DBSO) die de aarde of de ruimte(vaart) tot onderwerp hebben. Deze proeven moeten het welzijn bevorderen en mogen vanuit wetenschappelijk, technisch, artistiek of ecologisch oogpunt benaderd worden.

De Prijs wordt georganiseerd in samenwerking met de Stichting Dirk Frimout.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Elke school met :
- leerlingen van het tweede jaar van de derde graad KSO, TSO, BSO, die een GIP realiseerden
- BuSO- en DBSO-leerlingen die een project of werkstuk realiseerden dat aan de criteria voldoet

De scholen van de laureaten ontvangen een bedrag voor de uitrusting van de vaklokalen.

Deelnamecriteria

- groepswerk
- geïntegreerd
- vakoverschrijdend

Beoordelingscriteria

- authenticiteit
- creativiteit en visie
- presentatie
- de bijdrage die het werk levert tot het beter worden op menselijk, economisch, technologisch, natuur-
  wetenschappelijk of duurzaam vlak
- de inhoudelijke kwaliteit rekening houdend met het profiel van de studierichting
Bedrag en betaling

De leerlingen(teams) worden beloond met een geldbedrag en een diploma. De bedragen voor de scholen worden toegekend voor de aanschaf van lesmateriaal.

1e prijs : 500 euro per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en 1.000 euro voor de school
2e prijs : 350 euro per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en 750 euro voor de school
3e ,4e en 5e prijs : 200 euro per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en 500 euro voor de school

Er zullen tevens vijf eervolle vermeldingen toegekend worden : 100 euro per deelnemende leerling (max. 4 leerlingen) en 200 euro voor de school.

Procedure
De inschrijving moet uiterlijk op 30 april 2021 per email naar de Stichting Koningin Paola verstuurd worden (cf. inschrijvingsformulier op de site van de Stichting Koningin Paola, infra).
Praktische inlichtingen
Stichting Koningin Paola
Slegerslaan, 356/17
1200 Brussel

Tel 02 762 92 51  -  info@sk-fr-paola.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de Stichting Koningin Paola.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Koningin Paolaprijs Focus Aarde 2020-2021 (cf. Reglement, Folder, FAQ en voorbije laureaten op de site van de Stichting Koningin Paola, supra).
Datum van de laatste update
03-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links