Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Evenwichtige voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, OCMW, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 22 februari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA) lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die gezonde voedingsgewoonten en voldoende lichaamsbeweging bevorderen bij kinderen en jongeren.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

- Gemeenten
- OCMW’s
- Scholen
- Sportclubs
- Jeugdbewegingen

Selectiecriteria

- opstartend project (in 2021) dat een gezonde levensstijl bevordert zowel qua voeding als qua lichaams-
  beweging
- betrokkenheid van kinderen en/of jongeren bij het project
- concrete en meetbare resultaten
- duurzaam ingebouwd in het beleid (herhaling, evaluatie en bijsturing)
- samenwerking tussen verschillende organisaties en personen
- gebruik van methodes die gedragsverandering bevorderen
- vernieuwende projecten die zich richten tot kwetsbare doelgroepen
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : max. 5.000 euro per project.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 22 februari 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie (FEVIA)
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Loesje VANWALLEGHEM  -  Tel 0479 73 01 00   vanwalleghem.l@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, documenten en methodologische tools zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie – projectoproep 2021 (cf. document op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
23-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links