Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Fietsdagen, Bike Repair en zichtbaarheid van fietsers : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de projectoproep « Fietsdagen, Bike Repair en zichtbaarheid van fietsers » om de gemeenten te ondersteunen die fietsdagen wensen te organiseren om het fietsgebruik te promoten bij een doelgroep in de gemeente.

De doelstelling van deze projectoproep is om gemeenten de mogelijkheid te bieden om dagen voor de promotie van de fiets te organiseren voor andere gelegenheden dan bij de start van het nieuwe schooljaar of tijdens de WMOB :
- deelname aan de actie ‘Be bright, use a light’ (goede verlichting) : donderdag 21 oktober 2021
- deelname aan de Bike Repair Day (gratis fietsherstelling) : dag naar keuze in de lente
- andere mogelijkheden : georganiseerde fietstochten (race, begeleide tocht voor scholen of bedrijven),
  een fietsmarkt, …

Deze projectoproep maakt deel uit van Deel A van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche) die vier acties groepeert (Acties tijdens de WMOB, Toe-eigening van de openbare ruimte, Fietsdagen/Bike Repair/Zichtbaarheid fietsers en Cargo Bike for Brussels).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Deelnamevoorwaarden

Het project moet beantwoorden aan de richtsnoeren en de algemene selectiecriteria die vermeld staan in het algemeen kader van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche, supra).

Het project moet tevens beantwoorden aan de specifieke deelnemingsvoorwaarden van een project
« Fietsdagen, Bike Repair en zichtbaarheid van fietsers » :
- een luik denkoefening/bewustmaking over duurzame mobiliteit bevatten
- binnen de gewestelijke logica van vermindering van de autoverkeersdruk passen
- het tijdstip en de duur van het project in het deelnameformulier preciseren
- deelnemen aan de actie « Be bright, use a light » van 21 oktober 2021 in samenwerking met
  fietsersverenigingen

Meer details in de projectoproep, pag. 45-46 (cf. fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).

Subsidiabele uitgaven

- het ontwerp, de productie en de verdeling van informatiedragers (flyers, affiches, …)
- de ontwikkeling van digitale informatietools (website, sociale media, …)
- prestaties van dienstverleners buiten de gemeente
- kosten voor voeding die rechtstreeks verband houden met het evenement / bij de actie « Be bright,
  use a light »
- de opleiding van de leden van de binnen de gemeente opgerichte fietspool
- de opleiding voor het fietsbrevet in de scholen van de gemeente, tot een maximum van vier extra klassen in
  vergelijking met de huidige situatie (schooljaar 2020-2021)
- …
Bedrag en betaling
De subsidie-enveloppe voor de mobiliteitsprojecten (die vier acties omvatten, supra) bedraagt 50.000 euro per gemeente. De gemeente mag zelf bepalen welke grootte van het budget ze aan elke actie wenst te besteden.
Procedure
Cf. de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra) voor :
- de indieningstermijnen voor de projecten
- het algemeen deelnameformulier (pag. 54) en het projectformulier nr 3 « Fietsdagen en zichtbaarheid
  van fietsers » (pag. 62)
Praktische inlichtingen
Cf. contactpersonen vermeld in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de tekst van de projectoproep in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
02-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links