Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank

<<
Toe-eigening van de openbare ruimte : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Begunstigde(n)
Gemeenten
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lanceert de de projectoproep « Toe-eigening van de openbare ruimte » (vml. « Living Brussels »).

De doelstelling van deze projectoproep is om proefinrichtingen te testen en de openbare ruimte te reorganiseren met het oog op duurzame, actieve en geïntegreerde mobiliteit. Het is ook een buitenkans om plaatselijke verenigingen te mobiliseren rond gemeenschappelijke projecten met als doel zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen en een debat op te zetten over de lokale mobiliteit van morgen.

Het is ook een buitenkans om plaatselijke verenigingen te mobiliseren rond gemeenschappelijke projecten met als doel zich de openbare ruimte opnieuw toe te eigenen en een debat op te zetten over de lokale mobiliteit van morgen.

Deze projectoproep maakt deel uit van Deel A van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche) die vier acties groepeert (Acties tijdens de WMOB, Toe-eigening van de openbare ruimte, Fietsdagen/Bike Repair/Zichtbaarheid fietsers en Cargo Bike for Brussels).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

De projectoproep is gericht tot de 19 gemeenten van het BHG.

Deelnamevoorwaarden

Het project moet beantwoorden aan de richtsnoeren en de algemene selectiecriteria die vermeld staan in het algemeen kader van de projectoproep « Duurzame mobiliteitsprojecten » (cf. fiche, supra).

Het project moet tevens beantwoorden aan de specifieke deelnemingsvoorwaarden van het project « Toe-eigening van de openbare ruimte » :
- een luik ‘denkoefening/bewustmaking over duurzame mobiliteit’ bevatten en binnen de gewestelijke logica
  van vermindering van de autoverkeersdruk passen
- het tijdstip en de duur van het project in het deelnameformulier preciseren
- plaatsvinden binnen een duidelijk afgebakende perimeter en het gebruik van auto’s strikt beperken
  (verbieden)
- de verschillende functies van de openbare ruimte bestuderen en een mobiliteitsaspect omvatten
- een deel van het budget aanwenden voor de ondersteuning van activiteiten die georganiseerd worden door
  lokale verenigingen of buurtbewoners
- …

Meer details in de Projectoproep, pag. 43-44 (cf. fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten », supra).

Subsidiabele uitgaven

- de prestaties van personen of organisaties van buiten de gemeente (min. 20% van het toegekende budget)
- het ontwerp, de productie en de verdeling van informatiedragers (flyers, affiches, …)
- de ontwikkeling van digitale informatietools (website, strategie voor sociale media, …)
- de inrichting (meubilair, markeringen, billboards, …) voor een gezelligere en aantrekkelijkere plek
Bedrag en betaling
De subsidie-enveloppe voor de mobiliteitsprojecten (die vier acties omvatten, supra) bedraagt 50.000 euro per gemeente. De gemeente mag zelf bepalen welke grootte van het budget ze aan elke actie wenst te besteden.
Procedure
Cf. de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra) voor :
- de indieningstermijnen voor de projecten
- het algemeen deelnameformulier (pag. 54) en het projectformulier nr 1 « Toe-eigening van de openbare
  ruimte » (pag. 59)
Praktische inlichtingen
Cf. contactpersonen vermeld in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Wettelijke en reglementaire bronnen
Cf. de tekst van de projectoproep in de fiche « Duurzame mobiliteitsprojecten » (supra).
Commentaar
Cf. schematisch overzicht van alle « Gemeentelijke mobiliteits- en verkeersveiligheidsacties voor 2021 » in de rubriek « Synoptische tabellen » van de webpagina subsidies.
Datum van de laatste update
26-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links