Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
KBF Afrika Prijs 2020-2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Internationale samenwerking
Voorwerp

De projectoproep werd op 31 maart 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Koning Boudewijnstichting lanceert de « KBF Afrika Prijs 2020-2021» (Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika) om personen of organisaties te belonen die een uitmuntende bijdrage leveren aan het ontwikkelingswerk in Afrika.

Deze Prijs wordt om de twee jaar uitgereikt.
Toekenningsvoorwaarden
Kandidatuur

Het indienen van een dossier mag alleen worden uitgevoerd door een voordrager, d.w.z. een persoon of een organisatie die losstaat van de kandidaat.

Thema’s

Er gelden geen restricties ten aanzien van de gekozen thema’s, maar ze moeten allemaal te maken hebben met ontwikkelingswerk : onderwijs, gezondheid, voedselproductie, huisvesting, nieuwe technologieën, vrouwenrechten, mensenrechten, conflictpreventie, biodiversiteit, goed bestuur, …

Positieve initiatieven die inspelen op de huidige uitdagingen in Afrika worden sterk aangemoedigd.

Selectiecriteria

- concrete verwezenlijkingen
- vernieuwende en exemplarische verwezenlijkingen
- reproduceerbaarheid
- visie op lange termijn
- gezond en transparant financieel beheer
- lokaal verankerde initiatieven
- gender dimensie
- ten gunste van alle spelers binnen de samenleving
Bedrag en betaling
Financiële steun : 200.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 31 maart 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
KBF Afrika Prijs 2020-2021 (Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkeling in Afrika)
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Marijke GOUDESEUNE  -  info@kbprize.org

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op volgende websites :
- www.kbs-frb.be
- www.kbprice.org
Wettelijke en reglementaire bronnen
KBF Afrika Prijs 2020-2021 (cf. Organiek reglement en selectiecriteria op bovenvermelde sites).
Datum van de laatste update
01-04-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links