Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Restauratie en conservatie van kunstwerken op papier of perkament : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp

De projectoproep werd op 25 november 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Fonds Jacques Bollens lanceert (om de twee jaren) een projectoproep om de restauratie en de conservatie van kunstwerken op papier of perkament te ondersteunen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Belgische openbare verzamelingen.

Selectiecriteria

- het belang van het kunstwerk binnen het gehele oeuvre van de kunstenaar, binnen de kunst-
  geschiedenis, of binnen de collectie van de instelling.
- het dringende karakter van behandeling in het kader van conservatie
- de eventuele voorbeeldfunctie van het project
- de kwaliteit van de manier waarop het project geconcretiseerd wordt
- garanties voor de continuïteit van het project
- de actualiteit (tentoonstelling, publicatie, …)
- het feit dat het project sociale en culturele innovatie aanmoedigt
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 12.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 25 november 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Jacques Bollens
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Laura GOYENS   -  Tel 02 549 61 99  -  goyens.l@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Jacques Bollens – Projectoproep voor organisaties (cf. Informatienota en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
26-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links