Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Surrealistische erfgoed in België : Prijs 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
Het Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels reikt jaarlijks een prijs uit voor de opwaardering van het Belgisch surrealistische erfgoed.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Natuurlijke personen en rechtspersonen die een succesrijke bijdrage leveren tot de kennis, de bescherming, de restauratie, de bewaring en de ontsluiting van het surrealistische erfgoed in België.

Selectiecriteria

In het geval van een studie of een publicatie :
- het vernieuwende karakter van het onderwerp
- de nood aan ondersteuning om het project voort te kunnen zetten
- de meerwaarde van het project voor de gemeenschap
- de kwaliteit van de uitvoering van het project
- de waarborgen voor de continuïteit van het project
- het effect op lange termijn van het project
- de actualiteit

In het geval van een opwaardering :
- de conserverings- en beveiligingsvoorwaarden van de ruimte
- een ruimte die emblematisch is voor het surrealisme
- de nood aan ondersteuning om het project voort te kunnen zetten
- de meerwaarde van het project voor de gemeenschap
- de kwaliteit van de uitvoering van het project
- de waarborgen voor de continuïteit van het project
- het effect op lange termijn van het project
- het belang van het werk binnen de productie van de kunstenaar, de kunstgeschiedenis of de collectie van
  de instelling
- de dringendheid
- de actualiteit (verjaardag, tentoonstelling, …)
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 5.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 27 oktober 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Jacqueline Nonkels
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Laura GOYENS   -  Tel 02 549 61 99  -  goyens.l@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Jacqueline Delcourt - Nonkels – Projectoproep 2021 (cf. Informatienota en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
25-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links