Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Kunstwerken (Europese dimensie) : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen), Sport- en cultuurcentra
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...)
Voorwerp
Het Fonds René et Karin Jonckheere lanceert een nieuwe projectoproep voor de conservatie of de restauratie van kunstwerken die van de Europese dimensie van Brussel getuigen.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Elke Brusselse openbare instelling die kunstwerken bezit die van de Europese dimensie van Brussel getuigen.

Kunstwerken

Het roerend cultureel erfgoed in zijn breedste betekenis : schilderkunst, beeldhouwkunst, wandtapijten, werken op papier, …

Selectiecriteria

- de Europese dimensie van het werk
- de urgentie van de behandeling met het oog op conservatie
- het belang van het werk voor de kunstgeschiedenis
- de mogelijke ontsluiting (tentoonstelling, lezing, colloquium, …)
- de voorbeeldfunctie van het project
- de mate waarin het project overeenkomt met de doelstellingen van het Fonds
Bedrag en betaling
Jaarlijks budget : 60.000 euro voor één of meerdere projecten.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 23 september 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds René et Karin Jonckheere
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Laura GOYENS  -  Tel 02 549 61 99  -  goyens.l@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds René en Karin Jonckheere – Projectoproep voor organisaties (cf. Informatienota en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
25-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links