Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
SDG VOICES 2021
Subsidiërende overheid
Federale overheid
Begunstigde(n)
Gemeenten, Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Leefmilieu en duurzame ontwikkeling
Voorwerp

De projectoproep werd op 23 november 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

De Minister van Duurzame Ontwikkeling, Zakia Khattabi, lanceert een projectoproep om organisaties te ondersteunen in hun campagnevoering rond de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (of SDG’s) van de Verenigde Naties.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO).
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Organisaties met een hoofdactiviteit actief in België :
- lokale overheden
- vzw’s
- scholen
- ngo’s
- koepelorganisaties, bedrijven, vakbonden, sectorfederaties, universiteiten, …

Beoordelingscriteria

- het inspirerend karakter
- het communicatieplan
- het bereik
- het creatief karakter
- de haalbaarheid

Subsidieperiode

De campagne loopt over een periode van een jaar, begint vanaf 1 januari 2021 en eindigt op 5 december 2021.

Subsidiabele uitgaven

De gesubsidieerde kosten zijn :
- rechtstreeks gerelateerd aan het initiatief
- gemaakt tijdens de duur van het project
- daadwerkelijk gedragen door de organisatie
- identificeerbaar en controleerbaar
Bedrag en betaling
Bedrag

De subsidie kan 50% van de totale kosten van het initiatief dekken en bedraagt max. 25.000 euro.

Betaling

- 50% bij de aanvang van het project
- 50% na evaluatie van het dossier en de bewijsstukken
Procedure
De projectvoorstellen moeten uiterlijk op 23 november 2020 naar info@sdgs.be gestuurd worden (cf. aanvraagformulier op de site van het FIDO, infra).
Praktische inlichtingen
Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO)
Hertogstraat, 4
1000 Brussel

Mevr. Anneleen MALESEVIC - anneleen.malesevic@fido.fed.be
Dhr. Simon CALLEWAERT - simon.callewaert@fido.fed.be

Alle inlichtingen en formulieren zijn beschikbaar op de site www.sdgs.be.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Projectoproep SDG VOICE 2021 : Kan uw organisatie het strafste SDG-verhaal vertellen ? (cf. document op de site van het FIDO, supra).
Datum van de laatste update
24-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links