Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Interne werking van organisaties : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 9 november 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Ventury Philanthropy Fonds lanceert een projectoproep om de interne werking te optimaliseren van organisaties die actief zijn op het gebied van sociale inclusie.

De bedoeling van het Venture Philanthropy Fonds bestaat erin mee te werken aan of de aanzet te geven tot een proces van structurele versterking van de geselecteerde organisaties door :
- het financieren van externe consultancy
- bepaalde strategische investeringen
- het inzetten van het netwerk van de Koning Boudewijnstichting

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

VZW’s en sociale economiebedrijven die in België gevestigd zijn en die actief zijn op het vlak van sociale inclusie.

Partnerschap

Elke geselecteerde organisatie zal werken met een begeleider van de Koning Boudewijnstichting, een vertrouwenspersoon die bereid is om de organisatie te verbinden met nuttige contacten en te ondersteunen in haar aanpak.

De ondersteuning loopt over drie jaar.

Selectiecriteria

De projecten zullen op basis van volgende criteria geselecteerd worden :
- de potentiële maatschappelijke impact in België
- de meerwaarde van de specifieke ondersteuning door het Fonds
- de transparantie
- de kwaliteit van het leadership
- de voorbeeldfunctie (mogelijkheid tot duplicatie)
Bedrag en betaling
Financiële steun : tot 80.000 euro, waarvan min. 50% besteed wordt aan externe consultancy.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 9 november 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Venture Philanthropy Fonds
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Sophie VAN MALLEGHEM  -  Tel 02 549 02 36  -  Vanmalleghem.s@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Venture Philanthropy Fonds – Oproep 2020 (cf. Selectiecriteria en FAQ op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
10-11-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links