Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Jeugdbewegingen - initiatieven met een maatschappelijke meerwaarde : projectoproep 2020
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Vrije tijd (sport, cultuur, ...), Leefmilieu en duurzame ontwikkeling, Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 december 2020 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.

Het Fonds Dr. Jules Bouts lanceert een projectoproep om Nederlandstalige lokale jeugdbewegingen te stimuleren tot het ontwikkelen van concrete initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde creëren die groter is dan het resultaat van de ‘gewone werking’ van de lokale groep.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begungstigden

Alle lokale erkende jeugdbewegingen in de Vlaamse Gemeenschap.

Thema’s

De initiatieven moeten o.m. volgende thema’s aansnijden :
- integratie van kinderen en jongeren uit kwetsbare groepen (armoede, handicap, culturele diversiteit, enz.)
- fysieke gezondheid (gezonde voeding, gezond bewegen, enz.)
- emotionele veiligheid (anti-pestgedrag, gendergelijkheid, enz.)
- maatschappelijke vorming
- individuele ontplooiing
- milieu en ecologie
- andere vergelijkbare thema’s

Selectiecriteria

De projecten zullen geselecteerd worden op basis van volgende criteria :
- omschrijving van het project
- plaats van het project binnen het reglement van het Fonds
- achterliggende reden van het project
- doelstelling
- impact op langere termijn
- lijst en schatting van de uitgaven
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : tot 2.000 euro.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 1 december 2020 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Dr. Jules Bouts
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Ilse DE KEYSER  -  Tel 02 549 03 70  -  dekeyser.i@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Dr. Jules Bouts - Projectoproep 2020 (cf. Informatienota, Oproeptekst en Selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Commentaar
Enkele concrete voorbeelden van projecten die in aanmerking komen voor steun :
- stel tweedehands uniformen ter beschikking stellen voor kansarme leden
- jouw lokaal toegankelijk maken voor leden-rolstoelgebruikers
- een workshop organiseren over pesten, alcoholgebruik of verslaving
- de omgeving van jouw lokaal vergroenen door bomen te planten
- een weekend of kamp organiseren waaraan maatschappelijk kwetsbare kinderen kunnen deelnemen
- drempels verlagen in jouw jeugdbeweging zodat kinderen uit groepen die ondervertegenwoordigd zijn
  (vb. culturele achtergrond, gender, ..) gemakkelijker kunnen toetreden

Dit jaar is er extra aandacht voor initiatieven die het mogelijk maken om veilig samen te komen in tijden van Covid-19.
Datum van de laatste update
02-12-2020

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links