Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Smart Education @ Schools : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Vlaamse Gemeenschap
Begunstigde(n)
Scholen van het door openbare besturen georganiseerde of gesubsidieerde onderwijs, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

Deze projectoproep is afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


De Vlaamse Regering lanceert een projectoproep om de implementatie van slimme educatieve technologie in Vlaamse scholen te ondersteunen.

Deze projectoproep wordt beheerd door het Interuniversity Microelectronics Centre (IMEC), een onderzoeks- en innovatiehub op het vlak van nano-elektronica en digitale technologie.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemer

De projectaanvraag moet ingediend worden door een consortium van ten minste twee Vlaamse scholen uit het basis- of secundair onderwijs of uit de volwasseneneducatie.

Kenmerken van het project

- ontwikkeling van slimme educatieve technologie
- voor het Vlaams onderwijs
- maatschappelijke impact
- innovatieve resultaten
- toepassingsgericht
- korte looptijd
- samenwerking

Voor meer details : cf. Handleiding, pag. 7 e.v. (infra).

Evaluatiecriteria

- Doelstellingen : didactische nood, specifieke, meetbare doelen, slimme technologie, innovatief
- Implementatie : plan van aanpak, timing, budget, kwaliteitsbewaking
- Samenwerking : expertise, rolverdeling, projectcoördinatie
- Impact : disseminatie, schaalbaarheid, duurzaamheid

Voor meer details : cf. Handleiding, pag. 16-17 (infra).

Samenwerkingsovereenkomst


Een samenwerkingsovereenkomst moet tussen imec en het consortium worden ondertekend, met een beschrijving van de voorwaarden voor het ontvangen van de projectsubsidie (rechten, plichten, financiering, samenwerking partners, verantwoording, …).
Bedrag en betaling
Bedrag

Subsidiebedrag : max. 75.000 euro

Subsidiepercentage : cf. tabel op pag.19 van de Handleiding (infra).

Betaling

- 80% na ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst met imec
- 20% na goedkeuring van het eindverslag
Procedure
In een eerste fase moet een projectidee ingediend worden met een beschrijving van de didactische noodzaak, de doelstellingen en het verwachte resultaat (cf. formulier op de site van het imec, infra) :
- deadline voor het indienen van een projectidee : 12 februari 2021 om 12 uur
- bekendmaking selectie : 5 maart 2021

In een tweede fase moet een projectvoorstel ingediend worden met een uitgewerkt projectplan :
- deadline voor het indienen van een projectvoorstel : 30 april 2021 om 12 uur
- bekendmaking selectie : 4 juni 2021
Praktische inlichtingen
Interuniversitair onderzoeks- en ontwikkelingscentrum (imec)

Voor vragen : smarteducationatschools@imec.be

De handleiding en het aanvraagformulier zijn beschikbaar op de site van het imec.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Smart Education @ Schools – oproep 2021 – Projecthandleiding (cf. document op de site van het imec, supra).
Datum van de laatste update
03-05-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links