Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Initiatieven post Covid : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Opvoeding, gezondheid en bijstand aan personen, Onderwijs, opleiding en vorming
Voorwerp

De projectoproep werd op 1 februari 2021 afgesloten.

De fiche blijft ter informatie online en zal bij de lancering van de nieuwe projectoproep geüpdatet worden.


Het Fonds Inside Out lanceert een projectoproep om drie initiatieven te ondersteunen die werken aan een toekomst waar mensen vanuit hun eigen kracht kunnen groeien.

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Initiatiefnemers

Organisaties, instellingen, clubs, … die actief zijn in het BHG (of Vlaanderen).

Initiatieven

- positieve/opbouwende initiatieven met een nieuwe/andere aanpak
- projecten die naar ons persoonlijk potentieel en onze unieke kracht als mens kijken en onze kwetsbaarheid
  erkennen

Selectiecriteria

- doelstelling van het project
- doelgroep
- duurzame impact
- meerwaarde van de financiële steun
- resultaten
- timing (het initiatief moet voor 1 juli 2021 van start gaan)
- voorbeeldwaarde

Cf. meer details in de Selectiecriteria (infra).
Bedrag en betaling
Financiële ondersteuning : max. 2.500 euro per initiatief.
Procedure
De aanvraag moet uiterlijk op 1 februari 2021 bij de KBS ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Inside Out
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Ann DE MOL  -  Tel 02 549 02 64  -  demol.a@kbs-frb.be

Alle inlichtingen, reglementen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Inside Out – Projectoproep 2021 – Selectiecriteria (cf. documenten op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
02-02-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links