Subsidies en toelagen ten gunste van de Brusselse lokale besturen

Raadpleeg de databank


>> Meer info over de inhoud van de databank
 

<<
Bikes in Brussels : projectoproep 2021
Subsidiërende overheid
Stichtingen, Fondsen, Mecenaat, ...
Begunstigde(n)
Gemeenten, Verenigingen (VZW, Feitelijke verenigingen)
Materie(s)
Mobiliteit
Voorwerp
Het Fonds Bikes in Brussels ondersteunt, in het kader van een permanente projectoproep, infrastructuur- of uitrustingsprojecten die het fietsverkeer in en naar het BHG aanmoedigen.

Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden. Om de drie maanden wordt er een selectie georganiseerd (cf. data, infra).

Deze projectoproep wordt beheerd in partnerschap met de Koning Boudewijnstichting.
Toekenningsvoorwaarden
Begunstigden

Gemeenten en verenigingen van het BHG.

Partnerschappen (publieke of privépartners) worden sterk aangemoedigd.

Profiel van de projecten


Projecten komen in aanmerking op basis van volgende criteria :
- type project (infrastructuur en /of uitrusting die de fietsmobiliteit verbeteren)
- begunstigden (project moet openstaan voor iedereen)
- impact op langer termijn (behoud van positieve effecten)
- locatie (in en/of rond het BHG)
- haalbaarheid (studies of andere vergelijkbare fasen)
- partnerschappen (rollen van de verschillende partners, vordering van de samenwerking, …)
- vergunningen (bewijs van vereiste vergunning, document ter staving van positief standpunt, …)
- Fietsenstallingen en fietsleunhekken (geen glas, stevigheid, exclusief voor fietsers)
- tijdsschema (nauwkeurig en realistisch)
- beelddocumenten (schema’s, plannen, tekeningen, foto’s, …)
- impactevaluatie (raming van de kwalitatieve en kwantitatieve verbetering)
- budget (gebruik van de gevraagde middelen)

Selectiecriteria

- verhoging van het aantal fietsverplaatsingen in het BHG
- bijdrage tot de vlotheid, veiligheid en doeltreffendheid van de fietsmobiliteit in het BHG
- duurzaamheid van de voorgestelde aanpassing en/of uitrusting van de infrastructuur
- vermenigvuldigend effect van het project
- gedetailleerd tijdsschema en budget
Bedrag en betaling
Bedrag

Financiële ondersteuning : tot 1 miljoen euro.

Betaling

De betaling gebeurt in schijven, afhankelijk van de vordering van de werken.
Procedure
Aanvragen kunnen het hele jaar door ingediend worden (cf. online kandidaatsdossier op de site van de KBS, infra).

Op volgende data wordt een selectie georganiseerd :
- 17 maart 2021
- 10 juni 2021
- 13 september 2021

- 13 december 2021
Praktische inlichtingen
Koning Boudewijnstichting
Fonds Bikes in Brussels
Brederodestraat, 21
1000 Brussel

Mevr. Alexandrine GOESSENS  -  Tel 02 549 61 84  -  goessens.a@mandate.kbs-frb.be

Alle inlichtingen en documenten zijn beschikbaar op de website van de KBS.
Wettelijke en reglementaire bronnen
Fonds Bikes in Brussels – Projectoproep 2021 (cf. selectiecriteria op de site van de KBS, supra).
Datum van de laatste update
14-09-2021

Nieuwe fiches


U kan zich abonneren op onze RSS-feed Nieuwe subsidies om verwittigd te worden telkens als er een subsidie  toegevoegd of gewijzigd werd in de database.

Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links