De 6de staatshervorming : impact op de subsidies

De 6de Staatshervorming voorziet in een belangrijke overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de gemeenschappen en gewesten en heeft bijgevolg tevens repercussies op het beheer en de toekenning van subsidies.

In onderstaande tabel worden de (bijna) afgeronde overdrachten opgenomen en gelinkt aan de fiches in onze gegevensbank subsidies.

Materie

Laatste update

 
Europese Toppen
19.01.2021
Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten (FCUD)
01.03.2019
Gemeentelijke sportinfrastructuur
08.11.2018
Grootstedenbeleid (GSB)
 28.03.2017
Impulsfonds voor het Migrantenbeleid (FIM)
 15.10.2019
Toerisme 18.02.2019
Europees Integratiefonds (EIF)
 29.03.2017
ION Brussel Preventie & Veiligheid (BPV)
21.09.2020
Verkeersveiligheidsbeleid 23.01.2020
Verkeersveiligheidsfonds van het BHG
11.12.2019
Hulp aan rechtzoekenden
23.03.2018
   

Nieuwsbrief : artikels betreffende de 6de Staatshervorming

Brussels als gemeenschap 2017/1
Verdeling van de materiële bevoegdheden 2016
   
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links