Inhoud van de DB Subsidies

Omdat wij zo vaak de vraag kregen van onze leden heeft de VSGB beslist, met de goedkeuring en de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, een gegevensbank samen te stellen met alle subsidies waarop gemeenten en OCMW's en een aantal instanties op lokaal niveau en zelfs vzw's aanspraak kunnen maken.  

Subsidies per materie en per subsidiërende overheid


Iedere begunstigde kan de subsidies die hij wenst te verkrijgen erin terugvinden en eventueel de materie die hem interesseert preciseren, ongeacht de subsidiërende overheid:
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
 • Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Franse Gemeenschapscommissie
 • Vlaamse Gemeenschap
 • Franse Gemeenschap
 • Federale overheid
 • Europese Unie
 • Fondsen
Het is mogelijk na te gaan welke subsidies iedere overheid aanbiedt, ongeacht de begunstigde.  

Inhoud van de fiches


Alle subsidies worden voorgesteld in fiches die telkens dezelfde structuur volgen:
 • Voorwerp:korte beschrijving van de subsidie, de subsidiërende overheid en de materie
 • Toekenningsvoorwaarden: voorwaarden om de subsidie te verkrijgen
 • Bedrag en betaling: precieze bedragen en betalingsmodaliteiten
 • Procedure: etappes die doorlopen moeten worden om de subsidie te verkrijgen
 • Praktische inlichtingen: contactpersoon, website, …
 • Wettelijke en reglementaire bronnen: overzicht en links naar wetteksten terzake
  • naar de geconsolideerde wetgeving in de gegevensbank Justel van de FOD Justitie (www.ejustice.just.fgov.be) en
  • naar de tekst en de notitie in Inforum, de Belgische juridische gegevensbank voor de lokale besturen (www.inforum.be, enkel toegankelijk voor abonnees),
  • zoniet zijn de wetteksten beschikbaar in pdf-formaat

Volgende subsidies worden momenteel nog niet vermeld

 • subsidies i.v.m. het onderwijs: zie hiervoor het Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (www.ovsg.be) of de Conseil de l’Enseignement des Communes et des Provinces (www.cecp.be)
 • subsidies voor politiezones: zie website van de Belgische federale politie (www.info-zone.be)
 • Europese subsidies waarop andere instanties dan gemeenten en OCMW's aanspraak kunnen maken

Blijf op de hoogte van nieuwe subsidies!


De inventarisering van subsidies is nog niet ten einde. Er zullen dus nog regelmatig nieuwe fiches bijkomen. Om het werk van de mensen die op zoek zijn naar externe middelen te vergemakkelijken, hebben wij onze gegevensbank uitgerust met een specifieke RSS-feed voor de subsidies.
Als u zich abonneert op de RSS-feed "Nieuwe subsidies", wordt u verwittigd telkens als er een fiche toegevoegd of gewijzigd werd.
 

Info


Indien u opmerkingen heeft of bijkomende inlichtingen wenst, kan u contact opnemen met etienne.vandenhove@avcb-vsgb.be.

Voor de Europese projecten kan u contact opnemen met .

Contact

Etienne van den HOVE

Met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links