Fondsen

De COVID-19-epidemie heeft een belangrijke impact op de subsidies.  In deze tabel nemen wij de verschillende maatregelen op die door de verschillende subsidiërende instanties beslist werden.


Fondsen
Gendergelijkheid en vrouwenrechten in Europa

De COVID-19-pandemie heeft vrouwen en meisjes onevenredig getroffen, met een verhoogde armoede en een dramatische toename van geweld tegen hen als gevolg.

Daarom lanceert het gezamenlijk fonds ‘The Alliance for Gender Equality in Europe’ een projectoproep om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de gendergelijkheid en de vrouwenrechten in Europa.

Meer info in deze fiche.
22.09.2021
Fonds Live 2020

Het Fonds lanceert een nieuwe projectoproep om de livemuzieksector te ondersteunen :
* Komen in aanmerking :
   - relance-initiatieven voor het lokale circuit
   - lokale professionele muziekorganisaties
   - beloftevolle artiesten
* Financiële steun : 2.500 euro
* Deadline : 14 oktober 2021

Meer informatie (voorwaarden, criteria, modaliteiten, contact, … : www.kbs-frb.be.
17.09.2021
Koning Boudewijnstichting

Als antwoord op de COVID-19-crisis richtte de Koning Boudewijnstichting het Fonds voor solidaire zorg op. Deze laatste lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen die chronische stress helpen te bestrijden in residentiële zorgvoorzieningen.

Cf. fiche “Aanpak van chronische stress van personeel in residentiële zorgvoorzieningen”.
16.09.2021
Fonds Norma Joossens

Omwille van de blijvende ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds, in samenwerking met en met de steun van PlayRight+, opnieuw een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan alle acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd :
- steunbedrag : tussen 700 en 1.500 euro
- deadline : 12 november 2021

Voorwaarden, modaliteiten, aanvraagformulier : www.kbs-frb.be.
14.09.2021
Kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft volgende aspecten blootgelegd :
* De armoedeorganisaties zagen een toestroom van personen in financiële nood door het verlies aan inkomsten uit werk.
* We hebben als maatschappij kunnen ervaren hoe belangrijk activiteit, sociale contacten en het hebben van perspectief is voor ons welzijn.

Het Fonds SD Worx wenst hierop in te spelen en lanceert een projectoproep gericht op het ondersteunen van organisaties die kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk. Op deze manier wenst het Fonds bij te dragen aan zowel het maatschappelijke welzijn als de welvaart van onze samenleving.

Meer info in de fiche ‘Kwetsbare personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt’.
09.09.2021
Woonzorgcentra : Tubbe-model

De Koning Boudewijnstichting lanceert een nieuwe projectoproep voor rust- en verzorgingstehuizen die het Tubbe-model wensen toe te passen.

Meer info in deze fiche.
01.06.2021
UCB Community Health Fund

UCB wil middelen vrijmaken om de geestelijke gezondheid van kwetsbare jongeren te ondersteunen in de nasleep van de COVID-19 pandemie.

Meer info in deze fiche.
18.05.2021
Digitale inclusie

Het ING Fonds voor een Digitalere Samenleving lanceert een nieuwe projectoproep om initiatieven te ondersteunen die de digitale inclusie versterken door mensen te helpen om hun digitale vaardigheden te ontwikkelen en erop toe te zien dat digitale producten en diensten voor iedereen toegankelijk zijn.

- Begunstigden : OCMW’s, scholen, integratieactoren, armoedeorganisaties, …
- Financiële ondersteuning : 30.000 tot 60.000 euro per project per jaar
- Deadline : 29 juni 2021

Meer info in deze fiche.
05.05.2021
Voedselhulpinitiatieven

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep « Voedselschakel(t) » om projecten te ondersteunen die de voedselhulp beter organiseren en/of die voedselhulporganisaties helpen hun sociale rol op te nemen.

Deze oproep richt zich vnl. tot organisaties die in contact staan met personen in armoede, waaronder dak- en thuislozen, en die geconfronteerd worden met een crisissituatie veroorzaakt door het virus COVID-19.

Meer info in deze fiche.
05.05.2021
Digitale transformatie : sociale inclusie van jongeren

De BNP Paribas Fortis Foundation lanceert een projectoproep om de digitale transformatie van de non-profit sector in België te ondersteunen en te stimuleren, en meer bepaald de sector van de sociale inclusie van jongeren via buitenschoolse activiteiten.

Meer info in deze fiche.
21.04.2021
Unlock your energy !

De Koning Boudewijnstichting lanceert de projectoproep « Unlock your energy » om plezierige en meeslepende projecten te ondersteunen die jongeren (van 15 tot 25 jaar) weer beter in hun vel laten voelen, hun gevoel van engagement opnieuw aanwakkeren en de zin om solidair te zijn met degenen die de meeste moeilijkheden kennen.

Meer info in deze fiche.
10.03.2021
Vrijetijdssector – Onderwijs – Armoedebestrijding

De Koning Boudewijnstichting, het Fonds Baillet Latour en de vzw Badje organiseren op 25 maart 2021 een interactieve videoconferentie “Een voormiddag waar we pleiten voor toegankelijke buitenschoolse activiteiten voor kinderen in kwetsbare situaties”.

Inschrijving en meer info op de site van de KBS.
05.03.2021
Fonds Live 2020

Het Fonds lanceert een nieuwe projectoproep om de livemuzieksector te ondersteunen :
* Begunstigden :
   - Individuen : muzikanten, live-technici, … (max. 750 euro)
   - Relance-initiatieven : professionele organisaties (max. 1.500 euro)
* Deadline : 29 april 2021
* Nota oproep, criteria, modaliteiten, contact, … : www.kbs-frb.be.
01.03.2021
Digital Brussels

De gezondheidscrisis toont aan hoe dringend het is om de digitale kloof te bestrijden en de digitale steun voor de meest kwetsbaren in de samenleving te intensiveren en op te voeren.

De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep om projecten te ondersteunen die de toegang, de vaardigheden en het gebruik van digitale tools willen bevorderen bij doelgroepen die er het verst van afstaan, en die geen gebruik maken van digitale ruimtes of structuren die toegang tot en opleiding in digitale tools aanbieden.

Meer info in deze fiche.
09.02.2021
Positieve en duurzame veranderingen in de buurt

Het Fonds Alain De Pauw lanceert een projectoproep om de bewoners van een wijk (jongeren, volwassenen, ouderen, …) te mobiliseren rond de post-covid-periode :
- Bedrag : tot 5.000 euro
- Deadline : 20 april 2021
- Meer info (kandidaatsdossier, selectiecriteria, …) : www.kbs-frb.be.
05.02.2021
Ethias : Covid-vaccinatiecentra

Bij de organisatie van het vaccinatieplan zullen de komende maanden vele duizenden professionals én vrijwilligers actief betrokken zijn. Ethias zal deze personen gratis verzekeren in burgerlijke aansprakelijkheid en in lichamelijke ongevalllen.

Meer informatie : cf. PB van 04.02.2021 (pdf).
04.02.2021
Veranderwijs.nu

De COVID-19-pandemie heeft een belangrijke impact op hoe het onderwijs momenteel georganiseerd wordt. Als gevolg van de voortdurend veranderende realiteit moet snel geschakeld worden tussen klassikale, digitale en hybride vormen van lesgeven en volgen leerlingen meer dan ooit les vanop afstand.

De KBS lanceert een projectoproep om initiatieven te ondersteunen voor een autonoom leren in een krachtige leeromgeving.

Meer info in deze fiche.
08.01.2020
Ethias biedt gratis psychologische bijstand voor jongeren aan

De coronacrisis hakt er diep in. Niet alleen voor de fysieke gezondheid is ze vlijmscherp, ook het mentaal welzijn blijft niet gespaard.

Vooral bij jongeren worden bepaalde gevoeligheden intens tastbaar. Terwijl hun veerkracht almaar vermindert en het risico op een academische burn-out groter wordt, blijven de lessen online doorgaan.

Ethias wil jongeren met “Let’s Talk” de weg naar hulp laten vinden. Via 2000 gesprekken met een psycholoog.

Meer info op de site van Ethias.
17.12.2020
Fonds Bikes in Brussels

Het aantal fietsers is tijdens de lockdown sterk gestegen in het BHG.  Het Fonds Bikes in Brussels lanceert een projectoproep om infrastructuur- of uitrustingsprojecten te ondersteunen om deze praktijk aan te moedigen. Meer info in deze fiche.

Uitwisseling van goede praktijken :

Verhaal “De fiets steekt een tandje bij in Sint-Gillis” op de site van de KBS.

Aanvullende subsidies op onze webpagina subsidies :
- DB Subsidies : materie ‘mobiliteit’
- Synoptische tabellen : gemeentelijke acties
15.12.2020

07.01.2021
Fonds Inside Out

De gevolgen van het coronavirus laten zich in verschillende domeinen voelen: de continuïteit in het gezondheidssysteem, de leernoden in het onderwijs, de impact op het economisch systeem, …

Daarom lanceert het fonds een oproep om projecten te ondersteunen die :
- voorbij de problemen kijken en zelfs opportuniteiten ontdekken
- positief en opbouwend zijn en een nieuwe aanpak voor ogen hebben
- werken aan een toekomst waar mensen vanuit hun eigen kracht kunnen groeien

Meer info in deze fiche.
15.12.2020
Fonds Jo Vanhecke

Het Fonds Jo Vanhecke lanceert een nieuwe projectoproep om projecten te ondersteunen die bijdragen aan de veiligheid en de sociale cohesie in het voetbal. Meer info in deze fiche.

Een efficiënte opvolging van de Coronaregels kan als thema voorgelegd worden.
01.12.2020
Fonds Noma Joossens

Het Fonds Norma Joossens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, heeft als doelstelling acteurs en actrices te helpen wanneer ze op pensioengerechtigde leeftijd over onvoldoende financiële middelen beschikken om in hun levensonderhoud te voorzien.

Omwille van de ernst van de gevolgen van de COVID19-crisis in de sector, heeft het Fonds een deel van zijn middelen vrijgemaakt om voor een beperkte periode steun te bieden aan ALLE acteurs en actrices, ongeacht hun leeftijd :
- financiële steun : 700 tot 2.000 euro
- deadline : 31 december 2020 (of tot het beschikbare budget uitgeput is)

Voorwaarden, modaliteiten, aanvraagformulier : www.kbs-frb.be.

Nieuwe projectoproep :
- financiële steun : 700 tot 1.500 euro
- deadline : 30 april 2021 (of tot het beschikbare budget uitgeput is)
Voorwaarden, modaliteiten, aanvraagformulier : www.kbs-frb.be.
16.11.2020

02.04.2021
Fonds Dr. Jules Bouts

Het Fonds Dr. Jules Bouts lanceert jaarlijks een projectoproep om lokale jeugdbewegingen te stimuleren om projecten op te zetten die een maatschappelijke meerwaarde hebben.

Dit jaar is er extra aandacht voor initiatieven die het mogelijk maken om veilig samen te komen in tijden van Covid-19.

Meer info in deze deze fiche.
26.10.2020
Fonds IKEA

Dit fonds wil verder gaan in hun ondersteuning van de meest kansarmen tijdens de Covid-19 crisis en lanceert hierbij de oproep ‘A place called home’. De bedoeling is
hiermee organisaties, die opvang en begeleiding voorzien, te steunen om de transitie van ‘collectieve’ of transit-huisvesting naar ‘individueel wonen’ sneller te kunnen realiseren voor eenoudergezinnen en jongvolwassenen.

Meer info in deze fiche.
20.10.2020
Fund Belgian Music

Dit fonds wil financiële steun verlenen aan relance-initiatieven van Belgische muzikanten die aantonen dat ze een verloren momentum nieuw leven inblazen.
- financiële steun : 12.000 euro
- deadline : 12 november

Cf. selectiecriteria, online kandidaatsdossier op de site van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be).

49 geselecteerde projecten krijgen een financiële steun : www.kbs-frb.be.

Er zal in 2021 een tweede oproep gelanceerd worden.

Lancering van een tweede oproep :
- Doel : Belgische muzikanten ondersteunen om nieuwe muziekopnames op te nemen
- Financiële ondersteuning : tot 7.500 euro
- Deadline aanvraag : 29 juni 2021

Cf. selectiecriteria, kandidaatsdossier, … op de site van de Koning Boudewijnstichting (www.kbs-frb.be).
14.10.2020

22.12.202001.06.2021
Woonzorgcentra : Tubbe-model

De COVID-19-crisis heeft het dagelijks beheer van woonzorg-centra grondig veranderd. De Koning Boudewijnstichting lanceert een projectoproep voor woonzorgcentra die het Tubbe-model wensen toe te passen om ingrijpende veranderingen door te voeren met een langetermijnperspectief.

Meer info in deze fiche.

Over de kracht van Tubbe in coronatijden : www.kbs-frb.be.

Verlenging van de deadline tot 16 februari 2021.

Lancering van de eerste editie van “Tubbe News”, het digitale koppelteken tussen de woonzorg-centra die met Tubbe aan de slag zijn. Deze Nieuwsbrief beoogt ervaringen te delen en informatie aan te reiken.


10.09.2020

11.09.2020

08.12.2020

06.01.2020
Fonds Live 2020

Het Solidariteitsfonds Live 2020 is een initiatief voor en door Belgische spelers van livemuziek en wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Het lanceert een projectoproep om de sector te ondersteunen :
- sector van livemuziek (zowel muzikanten of andere muziekprofessionals als kleine en middelgrote
  professionele muziekorganisaties)
- financiële ondersteuning : max. 750 euro (individuen) – max. 1.500 euro (organisaties)
- deadline : 8 oktober 2020
- informatienota, criteria, modaliteiten, contact, … : www.kbs-frb.be

Lancering van een tweede projectoproep (deadline : 21.01.2021) : www.kbs-frb.be.
01.09.2020


15.12.2020
Sofina Covid Solidarity Fund (cf. fiche)

Het fonds lanceert een projectoproep om initiatieven en projecten te ondersteunen die een antwoord bieden op de negatieve gevolgen van de Covid-19-pandemie.
* Begunstigden : non-profitorganisaties
* Geografische reikwijdte : West-Europa, India en Singapore
* Betrokken sectoren :
   1. Uitdagingen voor gezondheidszorgsystemen en -diensten
   2. De digitale kloof in het onderwijs
* Bedrag : min. 500.000 euro per project
* Deadline : 30 juni 2022
* Voorwaarden, aanvraagformulier, contact, … : www.kbs-frb.be
31.08.2020
Het UCB Community Health Fund lanceert een projectoproep voor organisaties die de gezondheid van kwetsbare jongeren verbeteren (deadline : 30/09/2020). 20.07.2020
Lancering van de projectoproep « Prachtig-Veerkrachtig » om jongeren te ondersteunen die in de huidige situatie bijzonder kwetsbaar zijn (deadline : 09/09/2020).
02.07.2020
Lancering van de projectoproep « Linking you-th-up »  om de digitale vaardigheden van maatschappelijk kwetsbare jongeren te verbeteren in deze huidige situatie (deadline : 02/07/2020). 05.06.2020
De Koning Boudewijnstichting financiert projecten in de zorgsector om deze instellingen voor te bereiden om nog een lange tijd om te gaan met de aanwezigheid van het COVID-19-virus in de samenleving, hetgeen ingrijpende aanpassingen aan de manier van werken en het samenleven in deze instellingen vergt :
- Sociale contacten
- Preventie en controle van infecties

Meer info betr. het “Fonds voor Solidaire Zorg” : PB 20.05.2020.

Het Fonds voor Solidaire Zorg biedt ook tijdens de tweede golf financiële middelen aan residentiële zorginstellingen (PB van 10.12.2020 van de KBS).
20.05.2020
10.12.2020
Lancering van een projectoproep om de directie en het personeel van woonzorgcentra te ondersteunen : COVID-19 : woonzorgcentra. 21.04.2020
Lancering van twee projectoproepen, met versnelde procedure, om te kunnen inspelen op de behoeften en omstandigheden in deze crisissituatie :
- COVID-19 – personen in armoede
- COVID-19 – eerste lijn

Deze projectoproepen werden reeds afgesloten, aangezien het beschikbare budget uitgeput is.

De coronacrisis blijkt een game changer te zijn geweest op het vlak van samenwerking, digitalisering, het begrip zorg en de vooruitziendheid (cf. News van 01.02.2021 van de KBS).
26.03.2020
28.04.2020

01.02.2021
Verlenging deadline voor bepaalde oproepen :
- Innovatief onderwijs : ‘Onderwijsactoren’ en ‘Organisaties
- KBS : “Auton’home
- Rode Neuzen Fonds : ‘Sterker op school
- Fonds De Graeve : Veiligheid kinderen in /rond schoolomgeving 
- Stichting Lippens : ‘Kinderen met minder kansen
 Terug naar de bovenkant van de pagina
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links